• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vrede ontstaat niet alleen uit het doven van de oorlogshaarden; ook al werden alle gedoofd, dan zouden er onvermijdelijk andere ontstaan, wanneer het onrecht en de onderdrukking de wereld blijven beheersen. De vrede ontstaat uit de rechtvaardigheid: “Opus iustitiae pax”, “de gerechtigheid brengt vrede voort” (Jes. 32, 17). Welnu, de wetenschap die de waarheid zoekt en die vrij is van alle ideologie, kan en moet de rechtvaardigheid in de wereld bevorderen; zij kan en moet zich, om geen slaaf te blijven van economisch bevoorrechte volkeren, overal verspreiden om met geëigende technieken ervoor te zorgen, dat ieder volk en ieder mens wordt gegeven wat hem toekomt. De moderne wereld wacht op de bevrijding van de wetenschap, hetgeen een gevolg is van de bevrijding van de geest. Weest eensgezind, heren, in de verdediging van uw vrijheden om over heel de wereld de vrede op te bouwen in rechtvaardigheid!

Het is een moeizaam werk dat nooit zal ophouden, want door de persoonlijke of sociale zonde ontstaan in de wereld voortdurend haarden van onrecht. Met een scherp historisch besef heeft het Tweede Vaticaans Concilie gewaarschuwd: “Want hoewel het algemeen welzijn van het mensdom in diepste wezen wordt geordend door de eeuwige wet van God, maar toch naar zijn concreet te realiseren gestalte in de groei der tijden steeds opnieuw aan veranderingen onderhevig is, is de vrede nooit een definitieve verworvenheid, maar een permanente opdracht” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78.

Pax perpetuo aedificanda: de vrede moet zonder ophouden worden gesticht. De vrede is een voortdurende inspanning welke, wat u betreft, aan uw onderzoek is toevertrouwd, aan de technische toepassingen welke u door uw aanzien moet richten op de bevordering van de rechtvaardigheid dank zij deze bevrijding, deze vrijheid van geest, die u in staat stelt tot andere keuzen, waar men u geweld zou willen aandoen om van uw onderzoekingen en ontdekkingen te profiteren tegen de rechtvaardigheid en de vrede in.

Document

Naam: DE LABORATORIA EN FABRIEKEN VAN DE DOOD MOETEN PLAATS MAKEN VOOR LABORATORIA VAN HET LEVEN
Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 3 p. 16-19
Bewerkt: 18 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test