• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heren, leden van de academie, heren geleerden, op dit zo ernstige moment van de geschiedenis vraag ik u de liefde voor de kennis welke de vrede opbouwt. De vrede is een gave van God welke aan de mensen van goede wil is gegeven. Ik spreek nu tot alle mensen van goede wil, tot welk geloof ze ook behoren, en vooral tot u die naar mij luistert.

De wetenschap welke onderzoekers, technici en arbeiders in zich verenigt, de politieke en economische machten mobiliseert en de samenleving op alle niveaus en in al haar instellingen verandert, heeft vandaag een taak welke meer dan ooit dringend noodzakelijk en onontbeerlijk blijkt te zijn, namelijk de samenwerking voor de redding en de stichting van de vrede.

Uit de diepte van de eeuwen verheft zich de stem van een weerloze profeet, Jesaja: “Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels” (Jes. 2, 4).

In de recente tijd, toen de oorlog dreigde, verhief zich met een Bijbelse kracht de profetische stem van een weerloze paus, Pius Xl die de psalm aanhaalde: “Dissipa gentes quae bella volunt” (Verstrooi de volken die oorlogen willen) (Ps. 68, 31). Paus Pius XI, Toespraak, Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het Kerstfeest (24 dec 1930)

De weerloze profeten zijn ten alle tijden, vooral van de kant van ervaren politici, verdedigers van de macht, voorwerp van hoon geweest. Maar moet onze beschaving vandaag niet erkennen dat de mensheid hen nodig heeft? Zouden zij niet de enigen zijn naar wie unaniem door de wetenschappelijke wereldgemeenschap moet worden geluisterd, opdat de laboratoria en de fabrieken van de dood plaats maken voor laboratoria van het leven? De wetenschapper kan zijn vrijheid gebruiken om het terrein van zijn eigen onderzoek te kiezen. Wanneer het in een bepaalde historische situatie bijna onvermijdelijk is, dat een bepaald wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt voor agressiedoeleinden, moet hij een keuze maken die hem in staat stelt aan het welzijn van de mensen mee te werken, aan de opbouw van de vrede. Bij het afwijzen van bepaalde terreinen van onderzoek, welke in de concrete historische omstandigheden onvermijdelijk bestemd zijn voor dodelijke doeleinden, zouden de geleerden van de hele wereld zich verenigd moeten vinden in een gemeenschappelijke wil de wetenschap te ontwapenen en een verrassende vredesmacht te vormen.

Tegenover deze grote zieke in levensgevaar, welke de hele mensheid is, moeten de geleerden in samenwerking met alle andere mensen van de cultuurwereld en met de sociale instellingen, een reddingswerk verrichten dat vergelijkbaar is met dat van de geneesheer die gezworen heeft al zijn krachten te gebruiken om de zieken te genezen.

Document

Naam: DE LABORATORIA EN FABRIEKEN VAN DE DOOD MOETEN PLAATS MAKEN VOOR LABORATORIA VAN HET LEVEN
Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 3 p. 16-19
Bewerkt: 18 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test