• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn verschillende manieren voor de mens van de cultuur om de kostbare waarde van de kennis te beleven. Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
H. Bernardus van Clairvaux
17e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(21 oktober 2009)
, een van de krachtigste persoonlijkheden van de geschiedenis, die de hoogste toppen van de mystiek afdaalde om de goddelijke en menselijke waarheid aan de kerkelijke en burgerlijke samenleving van zijn tijd mee te delen, hij, de ware leermeester van de liefde voor het intellect, heeft de verschillende soorten van cultuurmensen beschreven, die men altijd in de geschiedenis terugvindt. Volgens de heilige Bernardus kunnen vijf beweegredenen de mens tot studie aanzetten: “Er zijn mensen die alleen willen kennen om het inzien: dat is een valse nieuwsgierigheid. Anderen zoeken te kennen om zelf gekend te worden: dat is een schandelijke ijdelheid en zij ontsnappen niet aan de spotternijen van de satirische dichter die over de bedoelingen van dergelijke mensen zei: “Voor u is weten niets, wanneer een ander niet weet dat u weet”. Er zijn ook nog mensen die wetenschap vergaren om haar weer te verkopen en om er bijvoorbeeld geld of eer mee te behalen: hun beweegredenen is weerzinwekkend. Maar sommigen willen weten om op te bouwen: dit is liefde. Anderen om opgebouwd te worden: dat is wijsheid. Alleen de mensen van deze twee laatste categorieën maken geen misbruik van de wetenschap, omdat zij zich slechts op begrijpen toeleggen om goed te doen” H. Bernardus van Clairvaux, Over het Hooglied. 36e homilie: Oeuvres mystiques de Saint Bernard, Editions du Seuil (1953), blz. 429-430.

De woorden van de heilige mysticus Bernardus tonen een diepe kennis van wat de cultuurmens beweegt, en ze zijn meer dan ooit actueel om zowel de meesters van het denken als hun leerlingen aan het echte doel van de wetenschap te herinneren. In de toespraak welke ik 15 november 1980 in Keulen heb gehouden voor de geleerden en studenten van de Duitse universiteiten, vestigde ik er de aandacht op, dat “onze cultuur op alle gebieden doordrongen is van een wetenschap die in hoge mate functionalistisch te werk gaat”, en ik sprak deze waarschuwing uit: “De functionalistische, waarde vrije en van de waarheid vervreemde wetenschap kan zeer wel in dienst treden van ideologieën” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, In de Dom van Keulen, Tijdens de ontmoeting met wetenschappers en studenten (15 nov 1980), 3.

Graag herinner ik hier aan wat een vermaard, thans overleden, lid van de academie van wetenschappen ongeveer veertig jaar geleden in een conferentie in Lausanne tot jonge universitairen zei: “Men is ertoe gekomen het zoeken van de waarheid te vervangen door het zoeken van het nuttige. De jongeren die zich vroeger tot de meesters van het denken wendden om hun verstand te verhelderen, beginnen hun nu de geheimen van de natuur te vragen waaruit in zo grote overvloed materiële goederen voortkomen. Men komt er langzamerhand toe van de verschillende takken van kennis niet die te waarderen die de hoogste toppen van het kennen op het oog hebben, maar die vruchtbaarder lijken in praktische toepassingen” G. Colonnetti - Pensieri efatti dall'esilio, conferentie van 12 juni 1944, Academia nazionale dei Liucci, Rome (1973), blz. 31.

De heilige Bernardus van Clairvaux heeft het kennen naar het niveau van de liefde, naar het niveau van de liefde voor het inzicht verheven: “Sunt qui scire volunt ut aedificent et charitas est” (Er zijn er die willen weten om te bouwen en dat is liefde).

Document

Naam: DE LABORATORIA EN FABRIEKEN VAN DE DOOD MOETEN PLAATS MAKEN VOOR LABORATORIA VAN HET LEVEN
Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 3 p. 16-19
Bewerkt: 18 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test