• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze edele bijeenkomst van geleerden, welke door uw aanwezigheid, heren kardinalen en dierbare broeders in het bisschopsambt, alsook door de deelneming van het corps diplomatique geaccrediteerd bij de Heilige Stoel en door vele vertegenwoordigers en verantwoordelijken van de cultuur wordt vereerd, groet ik met grote voldoening en hoogachting de leden van de Pauselijke Academie van Wetenschappen die zich opmaken om op hun voltallige zitting het thema van 'De wetenschap in dienst van de vrede' te behandelen.

Met dezelfde gevoelens begroet ik de geleerden die uit alle delen van de wereld zijn gekomen om gedurende een studieweek het thema 'Chemical events and their impact on environment' (Chemicale successen en hun invloed op het' milieu) diepgaande te bestuderen en, in een werkgroep, een eveneens belangrijke kwestie: 'Specificity in biological interactions' (Specifieke hoedanigheden bij biologische wisselwerking).

In deze dagen zal een andere werkgroep bijeenkomen, welke het thema 'Modern biology applied to agriculture' (Moderne biologie toegepast op de landbouw) zal behandelen.

Ik verheug me van ganser harte met u, meneer de voorzitter, dierbare professor Carlos Chagas, over de wijsheid en geest van initiatief waarmee u nieuwe en belangrijke ontwikkelingen aan het leven van de academie hebt gegeven en in deze dagen verschillende bijeenkomsten te hebben belegd en georganiseerd van persoonlijkheden die hun krachten wijden aan het zoeken van de waarheid in dienst van de mensheid.

Document

Naam: DE LABORATORIA EN FABRIEKEN VAN DE DOOD MOETEN PLAATS MAKEN VOOR LABORATORIA VAN HET LEVEN
Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 3 p. 16-19
Bewerkt: 18 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test