• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING OVER INTERCOMMUNIE

De recente publicatie van de Sectie Geloofsvragen van de Raad van Kerken, 'Intercommunie: het asymmetrische geloofsgesprek tussen protestanten en katholieken', geeft de RK Bisschoppenconferentie aanleiding het volgende te verklaren.
Het staat de plaatselijke pastoor niet vrij naar eigen inzicht niet-katholieke gelovigen toe te laten tot de communie in de Katholieke Kerk. Dit misverstand kan ontstaan door genoemde publicatie. De pastoor heeft weliswaar een rol in de beoordeling van afzonderlijke gevallen, maar deze beoordeling vindt steeds plaats binnen de geldende normen. De Nederlandse Bisschoppen opereren binnen de normen die in het kerkelijk recht gesteld worden. De suggestie is onjuist dat deze algemene normen meer ruimte zouden bieden voor toelating van niet-katholieken dan de Nederlandse Bisschoppen geven.

De Nederlandse Bisschoppen hebben voor hun bisdommen geen eigen normen vastgesteld. Dit betekent dat de katholieke bedienaren zich moeten houden aan de normen van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, volgens de uitleg van het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
. Deze normen laten zien dat toelating van niet-katholieke gelovigen tot de communie in de Katholieke Kerk slechts mogelijk is "in bepaalde omstandigheden, bij wijze van uitzondering en op bepaalde voorwaarden". Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 129 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 844. par. 4

De richtlijnen van de RK Kerk over toelating tot de communie komen voort uit het diep gelovig besef van de samenhang tussen eucharistische gemeenschap en kerkelijke gemeenschap. Onze gemeenschap met andere christenen is reëel. Maar deze gemeenschap wordt tevens gekenmerkt door een breuk en is daarom nog onvolkomen. Verbondenheid en breuk horen beide tot de realiteit van onze band met elkaar. Dat komt tot uiting in de terughoudendheid van de RK Kerk in de toelating tot de communie. Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 104 De RK visie op de samenhang tussen Eucharistie en Kerk wordt onder andere uiteengezet in de recente tekst van de Bisschoppenconferenties van Engeland & Wales, Ierland en Schotland, waarvan de Bisschoppen onlangs de Nederlandse vertaling uitbrachten onder de titel Eén brood - één lichaam.

De publicatie van de Sectie Geloofsvragen wijst er terecht op dat er in het geloofsgesprek over de Maaltijd des Heren in de afgelopen jaren veel is bereikt. Wij zeggen met paus Johannes Paulus II: "De interconfessionele theologische gesprekken hebben positieve en tastbare resultaten opgeleverd; dat geeft ons de moed om verder te gaan". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de inzet voor de oecumene, Ut Unum Sint (25 mei 1995), 2 Met de bedoelde uitgave hebben de vertegenwoordigers van de RK Kerk in de Raad en in de Sectie ingestemd als bijdrage aan het gesprek over intercommunie. Wij willen met deze verklaring niet de publicatie als geheel afwijzen, maar slechts het mogelijke misverstand wegnemen dat de tekst kan oproepen ten aanzien van de normen van de RK Kerk.

Tenslotte is het goed te wijzen op het voortgaande gesprek dat gevoerd wordt in de gezamenlijke Werkgroep Kerken en Gemengd Huwelijk van de RK Kerk en de Samen op Weg-kerken over het kerkelijk gemengde huwelijk, waarin ook de kwestie van 'intercommunie' aan de orde is. Deze werkgroep hoopt in 2000 aan de Bisschoppenconferentie en de Synodes te rapporteren.

De RK Bisschoppen van Nederland
Utrecht, 30 juni 1999

Document

Naam: VERKLARING OVER INTERCOMMUNIE
Soort: Nederland
Auteur: Bisschoppen van de RK Kerkprovincie in Nederland
Datum: 30 juni 1999
Copyrights: © 1999, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test