• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE DECALOOG VAN ASSISI VOOR DE VREDE

Na de terroristische aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 riep de Paus de leiders van de diverse godsdiensten bijeen in Assisi om te bidden voor vrede. Als resultaat daarvan werden deze 10 punten aangenomen, die Paus Johannes Paulus II publiceerde, om aan de wereld te laten zien welke verplichting de religieuze leiders zien om te komen tot de wereldvrede. (Red.)
Wij verbinden ons ertoe als vaste overtuiging te verkondigen dat geweld en terreur in strijd zijn met de geest van elke ware godsdienstigheid. Terwijl wij iedere toevlucht tot geweld en oorlog in naam van God of godsdienst veroordelen, verbinden wij ons ertoe al het mogelijke te doen om de oorzaken van terreur uit te roeien.
Wij verbinden ons ertoe de mensen op te voeden tot wederkerige eerbied en waardering om zo een vredevol en solidair samenleven te bevorderen onder de leden van verschillende etnische groepen, culturen en godsdiensten.
Wij verbinden ons ertoe een cultuur van dialoog te bevorderen zodat begrip en vertrouwen tussen individuen en volkeren groeien als voorwaarden voor een authentieke vrede.
Wij verbinden ons ertoe op te komen voor het recht van elke mens om een waardig leven te leiden in overeenstemming met zijn culturele identiteit en om in vrijheid een eigen familie uit te bouwen.
Wij verbinden ons ertoe te dialogeren met oprechtheid en geduld, zonder dat wat ons scheidt te beschouwen als een onoverkomelijke muur. De confrontatie met de verscheidenheid van de anderen biedt juist kansen tot grotere wederzijdse verstandhouding.
Wij verbinden ons ertoe elkaars fouten en vooroordelen van vroeger en nu te vergeven. Wij willen elkaar steunen in een gemeenschappelijke inspanning om egoïsme en misbruiken, haat en geweld te overwinnen, en uit het verleden te leren dat vrede zonder gerechtigheid geen ware vrede is.
Wij verbinden ons ertoe aan de zijde te staan van hen die lijden onder armoede en verlatenheid. Wij willen ons uitspreken ten gunste van hen die geen stem hebben en wij willen concrete acties voeren om zo´n situaties ongedaan te maken, in de overtuiging dat niemand alleen gelukkig kan zijn.
Wij verbinden ons ertoe ons de schreeuw eigen te maken van hen die zich niet overgeven aan geweld en kwaad. Wij wensen met al onze krachten bij te dragen tot het geven van reële hoop op rechtvaardigheid en vrede voor de mensheid van onze tijd.
Wij verbinden ons ertoe elk initiatief dat de vriendschap tussen volkeren bevordert aan te moedigen. Waar een sterk begrip tussen volkeren ontbreekt, beseffen wij heel goed dat de technologische vooruitgang de wereld ook blootstelt aan de groeiende gevaren van vernieling en dood.
Wij verbinden ons ertoe de leiders van de naties te vragen alle mogelijke inspanningen te doen op nationaal en internationaal niveau om een wereld uit te bouwen van solidariteit en vrede gebaseerd op rechtvaardigheid.

Document

Naam: DE DECALOOG VAN ASSISI VOOR DE VREDE
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 2002
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test