• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de loop van haar geschiedenis heeft de FAO een steeds uitgebreider en aangepaster structuur gekregen, zoals blijkt uit haar verschillende actuele programma's en uit de documenten die thans aan uw conferentie zijn voorgelegd. U zult namelijk niet alleen de balans moeten gaan opmaken van de werkzaamheden die de laatste twee jaren tot stand zijn gekomen, maar ook de doeleinden moeten vaststellen om in de komende jaren te bereiken, en de politieke keuzen moeten maken die daarvoor nodig zijn. Het jaar 2000 ligt namelijk aan de horizon van uw vooruitzichten, met de specifieke problemen die zich voor de landbouw voordoen, opdat zij het hoofd zou kunnen bieden aan de behoeften die te voorzien zijn: versnelde vermeerdering van productie, noodzaak van de regeling van de uitwisselingen en hulp van buitenaf aan de landen welke dat nodig hebben om hen een economische start te verzekeren. Het gaat er dus om de maatregelen te treffen om aan allen die betere toekomst te verzekeren, waarin ieders fundamentele rechten worden gerespecteerd. In deze zin kan uw huidige algemene conferentie, voor zover het op de weg ligt van uw organisatie, een belangrijke bijdrage leveren aan het bepalen van de dringende doeleinden en vernieuwde criteria, die het mogelijk zullen moeten maken de nieuwe internationale ontwikkelingsstrategie aan te wenden gedurende het derde decennium van de Verenigde Naties, dat met de jaren tachtig begint.

Document

Naam: HET ERNSTIGSTE EN MEEST DRINGENDE PROBLEEM IS DE STRIJD TEGEN DE HONGER
Tot de 20ste Algemene Conferentie van de FAO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken jrg 35, nr 9, p. 429-435
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test