• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wie met een heldere en doordringende blik het als levenselement vereiste verband tussen de ware maatschappelijke orde en de ware rechtsorde beschouwt, en voor ogen blijft houden, dat de innerlijke eenheid bij haar veelheid van vormen afhangt van de voorrang, die men toekent aan geestelijke krachten, van de eerbied voor de menselijke waardigheid in eigen persoon en in de anderen, en van de liefde tot de gemeenschap en tot de doeleinden, die God haar heeft aangewezen: kan niet verbaasd staan over de droevige uitwerkselen van rechtsopvattingen, die, afgedwaald van de koninklijke weg van de waarheid, voortschrijden op de wankele bodem van vooropgezette materialistische theorieën, maar zal onmiddellijk de geen uitstel gedogende noodzakelijkheid inzien van een terugkeer tot een ernstige en diepe, geestelijke en ethische opvatting, die doordrongen is van de warmtegloed van ware menselijkheid en verlicht door de glans van het christelijk geloof, dat hem in de rechtsorde een uiterlijke afstraling doet zien van de door God gewilde maatschappelijke orde, een schitterende vrucht van de menselijke geest, die op zijn beurt een beeld is van de geest Gods.

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test