• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VIDEOBOODSCHAP AAN DE KATHOLIEKEN EN ALLE BEWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA BIJ GELEGENHEID VAN HET AANSTAANDE PASTORALE BEZOEK VAN DE PAUS

De genade en vrede van God onze vader en de Heer Jezus Christus is met u allen! Over enkele dagen zal ik beginnen aan mijn pastorale bezoek aan u geliefd land. Voordat ik vertrek wil ik u allen groeten en uitnodigen tot gebed. Zoals u weet ben ik in staat om slechts twee steden te bezoeken: Washington en New York. De bedoeling van mijn bezoek is echter om op een spirituele manier alle Katholieken in de Verenigde Staten te bereiken. Tegelijkertijd is mijn diepe hoop dat mijn aanwezigheid onder u gezien zal worden als een broederlijk gebaar naar alle kerkelijke gemeenschappen en een teken van vriendschap voor de leden van de andere religieuze tradities en alle mannen en vrouwen van goede wil. De verrezen Heer gaf het Evangelie van liefde en vrede aan de Apostelen en de Kerk en Zijn bedoeling daarmee was om het mogelijk te maken om de boodschap te brengen naar alle volkeren.

Op dit moment wil ik graag een woord van dank toevoegen, omdat ik mij bewust ben dat zo veel mensen lange tijd hebben gewerkt, zowel in kerkelijke kringen en in publieke dienst, om mijn reis voor te bereiden. In het bijzonder ben ik dankbaar voor allen die hebben gebeden voor het succes van deze reis, want gebed is het belangrijkste van alles. Beste vrienden, ik zeg dit omdat ik overtuigd ben van de kracht van het gebed, want zonder deze intieme vereniging met de Heer levert ieder menselijke inzet maar weinig op. Dit is wat ons geloof ons leert. Het is God die ons redt, Hij redt de wereld en de gehele geschiedenis. Hij is de Herder van Zijn volk. Ik kom, gezonden door Jezus Christus, om u Zijn woord van leven te brengen.

Samen met uw Bisschoppen heb ik als thema van mijn reis drie eenvoudige, maar essentiële woorden gekozen: "Christus onze hoop". De voetstappen van mijn eerwaarde voorgangers, Paulus VI en Johannes Paulus II, volgend wil ik voor het eerst als Paus naar de Verenigde Staten komen om deze grote waarheid te verkondigen: Jezus Christus is de hoop voor mannen en vrouwen van alle talen, rassen, culturen en sociale achtergrond. Ja, Christus is het gezicht van God tegenwoordig onder ons. Door Hem bereikt ons leven de volheid, en samen, als individu zowel als volk, worden we een familie verenigd door broederlijke liefde volgens het eeuwige plan van God de Vader. Ik weet hoe diep de boodschap van het Evangelie is geworteld in uw land. Ik kom om dit met u te delen in een aantal vieringen en bijeenkomsten. Ik wil ook een boodschap van Christelijk hoop brengen naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, naar de vertegenwoordigers van alle volken van de aarde. Inderdaad, de wereld heeft meer dan ooit nood aan hoop: hoop op vrede, op rechtvaardigheid en op vrijheid, maar deze hoop kan nooit vervuld worden zonder gehoorzaamheid aan de wet van God, welke Christus tot volmaaktheid bracht in het gebod van de liefde voor elkaar. Doet aan anderen dat je ook wenst dat aan jouw gedaan wordt en vermijd te doen wat je ook van een ander niet wilt laten doen. Deze "gouden regel" wordt door de Bijbel gegeven, maar het is waardevol voor alle mensen, inclusief de niet-gelovigen. Het is de wet die gelegd is in het menselijk hart; wij kunnen hier allen mee eens zijn, dus als we komen te spreken over andere zaken kunnen we dit op een positieve en constructieve manier doen voor de gehele menselijke gemeenschap.

De Paus gaat in het Spaans verder.

Graag richt ik een hartelijke groet tot de Spaanssprekende Katholieken en ik laat u weten dat spiritueel bij u ben, in het bijzonder de jongeren, de zieken, de ouderen en hen die getroffen zijn door moeilijkheden en gebrekkig zijn. Graag laat ik u weten dat hoop spoedig bij u te zijn in dit geliefde land. Ondertussen nodig ik uit intensief te bidden voor de vruchten van pastorale en apostolische reis en de vlam van hoop in de Verrezen Christus.

De Paus gaat in het Engels verder.

Beste broeders en zusters, beste vrienden in de Verenigde Staten, ik zie ernaar uit om bij u te zijn. Ik wil u graag laten weten dat, hoewel mijn reisschema kort is, met slechts een beperkt aantal ontmoetingen, mijn hart is dicht bij u allen, vooral de zieken, de zwakken en de eenzamen. Opnieuw dank u voor uw steun in gebed ter ondersteuning van mijn missie. Ik ben met ieder van u met affectie en ik roep de moederlijke bescherming in van de Heilige Maagd Maria.

Opdat de Maagd Maria ons begeleid en beschermt. Dat God ons zegene.

Document

Naam: VIDEOBOODSCHAP AAN DE KATHOLIEKEN EN ALLE BEWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA BIJ GELEGENHEID VAN HET AANSTAANDE PASTORALE BEZOEK VAN DE PAUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test