• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvattend concludeert de Internationale Theologische Commissie met betrekking tot de vrouwelijke diaken: Wat betreft het wijden van vrouwen voor het diaconaat is het juist op te merken dat belangrijke aanwijzingen naar voren komen uit hetgeen tot nu toe is uiteengezet:

  1. de diaconessen waarvan in de Traditie van de oude Kerk melding wordt gemaakt, zijn - zoals de aanstellingsrite en de functies die werden uitgeoefend laten kennen - niet eenvoudigweg gelijk te stellen met diakens;
  2. de eenheid van het wijdingssacrament, met het duidelijke onderscheid tussen het ambt van bisschop en presbyters enerzijds en het ambt van diaken anderzijds, wordt sterk onderstreept door de kerkelijke traditie, vooral in de leer van het Tweede Vaticaans Concilie en het postconciliaire onderricht van het magisterium.

In het licht van deze elementen die door het onderhavige historisch-theologische onderzoek naar voren zijn gekomen, zal het aan het leerambt dat de Heer in zijn Kerk heeft ingesteld, toekomen zich met gezag over de kwestie uit te spreken.

Document

Naam: HET DIAKONAAT. EVOLUTIE EN PERSPECTIEVEN
Daarin o.a. 'Het dienstambt van de vrouwelijke diaken'
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 2002
Copyrights: © 2003, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift
Vert. uit het Frans: Mevr. Drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test