• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET DIAKONAAT. EVOLUTIE EN PERSPECTIEVEN
Daarin o.a. 'Het dienstambt van de vrouwelijke diaken'

In de hoofdstukken 2 en 3 en in de Conclusies zijn de teksten die facetten van een vorm van 'vrouwelijke diakens' beschrijft volledig vertaald, de overige delen zijn een samenvatting van het rapport.

Hoe moeten de nieuwtestamen­tische en historische gegevens betreffende het diaconaat geïnterpreteerd worden? Welke zijn de theologische implicaties van de beslissing van Vaticanum II tot herstel van het permanente diaconaat? Naast deze vragen wordt ook het statuut van vrouwelijke diakens in de geschiedenis onderzocht met het oog op een mogelijke actualiteit.

De historische methode moet altijd verbonden worden aan het sensus fidei.

Het onderzoek is gefundeerd op het levende bewustzijn van de gave van Christus aan zijn Kerk toen hij aan de Twaalf de verantwoordelijkheid heeft toebedeeld om de zending, die Hij van de Vader gekregen had, verder te zetten. Het is immers door dienaar te zijn, door zijn diaconie op te nemen, in gehoorzaamheid aan de Vader en omwille van de mens, dat Christus volgens de Schrift en de Traditie het goddelijk heilsplan gerealiseerd heeft.

Slechts indien men dit fundamentele, christologische gegeven als uitgangspunt neemt, kan men de roeping en de zending van de diaconie in de Kerk begrijpen.

Document

Naam: HET DIAKONAAT. EVOLUTIE EN PERSPECTIEVEN
Daarin o.a. 'Het dienstambt van de vrouwelijke diaken'
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 2002
Copyrights: © 2003, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift
Vert. uit het Frans: Mevr. Drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test