• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste broeders en zusters!

Op 13 april 2008 wordt de Wereldgebedsdag voor roepingen gevierd. Als thema heb ik gekozen voor: Roepingen in dienst van de Kerk als zending. De apostelen kregen van de verrezen Jezus de opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mt. 28, 19). Hij verzekerde hen: “ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mt. 28, 20). De Kerk als geheel is missionair maar ook elk van haar leden. Als vanuit de Sacramenten van Doopsel en Vormsel elke christen geroepen is om te getuigen en om het Evangelie bekend te maken, dan is de missionaire dimensie speciaal en heel nauw verbonden met de priesterroeping. In zijn verbond met Israël heeft God mensen uitgekozen, Hij heeft hen geroepen en in Zijn naam naar het volk gestuurd met de zending om profeten en priesters te zijn. Zo deed Hij bijvoorbeeld met Mozes: “Ga er dus heen’! - sprak de Heer tot hem - Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden... als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u Mij vereren op deze berg.” (Ex. 3, 10.12). Hetzelfde gebeurde met de profeten.

Document

Naam: ROEPINGEN TEN DIENSTE VAN DE EVANGELISERING VAN DE KERK
Roepingenzondag - 4e Zondag van Pasen (13 april 2008)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 december 2007
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: www.roepingen.be
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test