• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In zijn Evangelie richt de Heilige Johannes zich op het essentiële en verduidelijkt het korte bericht van de Heilige Lucas van de situatie in Bethlehem. "Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet" (Joh. 1, 11) Dat betrof dan vooral Bethlehem. De Zoon van David kwam in zijn eigen stad en werd in een stal geboren, omdat in de herberg geen plaats was. Maar ook Israël had geen plaats. De Messias kwam tussen hen wonen maar zij wezen Hem af. Maar in werkelijkheid gaat het om de hele mensheid. Degene die de wereld had geschapen, de Schepper die altijd het Woord is geweest, komt op de aarde, maar wordt niet gehoord, wordt niet ontvangen.

Deze woorden slaan uiteindelijk op ons allemaal, op ieder voor zich en de maatschappij in zin geheel. Hebben wij tijd voor onze naasten, die onze aandacht, mijn aandacht, liefde nodig heeft? Hebben wij aandacht voor de mens die lijdt en hulp nodig heeft? Voor de vluchteling die asiel zoekt? Hebben we tijd en ruimte voor God? Laten we Hem in ons leven binnendringen? Vindt Hij een plek bij ons of zijn al onze gedachten, is al ons handelen, heel ons leven alleen gericht op onszelf?

Dankzij God is het slechte nieuws dat Hij niet welkom was niet het enige en niet het laatste dat we in het Evangelie tegenkomen. Zo ontmoeten we in het Evangelie van Lucas de moederlijke liefde van Maria en de trouw van de Heilige Jozef, de nabijheid van de herders en hun grote vreugde. In Matteus lezen we over de Wijzen uit het Oosten, die van verre komen, en zoals Johannes ons zegt: "Aan allen echter die Hem wèl aanvaardden, ... gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden." (Joh. 1, 12) Er zijn er die Hem wel ontvangen hebben en zo ontstaat, te beginnen bij de stal, een nieuw huis, een nieuwe stad, een nieuwe wereld. De boodschap van Kerstmis laat ons de duisternis van een gesloten wereld zien, een werkelijkheid die we ook dagelijks om ons heen zien. Maar die boodschap leert ons ook dat God zich niet laten buitensluiten. Hij vindt ruimte, nota bene in een stal, er zijn mensen die het licht zien en het doorgeven. In de woorden die we in het Evangelie hebben gehoord, spreken de engelen ook tot ons, en in de heilige liturgie breekt het licht van de Verlosser door in ons leven. Als wij ook herders en wijzen zijn moet het licht en die boodschap ons ook in beweging brengen, zodat we onze gesloten wereld vol wensen en verlangens verlaten om God te ontmoeten en Hem te aanbidden. Wij aanbidden Hem door de wereld kennis te laten nemen van het ware, het goede, van Christus en zo helpen we de uitgeslotenen in wie Hij zich herkent.

Document

Naam: TIJD MAKEN VOOR GOD EN VOOR DE BEHOEFTIGEN
Tijdens de Kerstwake 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test