• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD IS MENSENZOON GEWORDEN, OPDAT WIJ KINDEREN VAN GOD WORDEN
4e Zondag van de Advent

Beste broeders en zusters,

Slechts één dag zit er tussen deze Vierde Adventszondag en het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer. Morgennacht verzamelen we ons, om het grote geheim van de liefde te vieren, dat nooit eindigt, ons verbazen laat. Gedurende de Adventstijd steeg vanuit het hart van de Kerk vaak de smeekbede op: "Kom Heer, kom tot ons met Uw vrede. Uw tegenwoordigheid zal ons met vreugde vervullen". De evangeliseringsopdracht van de Kerk is een antwoord op de roep: "Kom Heer Jezus", Hij die de gehele heilsgeschiedenis doorgaat en die nog steeds de lippen van de gelovigen beweegt. Kom, Heer, om onze harten te veranderen, opdat in deze wereld de gerechtigheid en vrede verspreid wordt.

Hiervoor wil de zojuist gepubliceerde "Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering
(3 december 2007)
" onze aandacht vragen. Het document wil op een moment, waarbij voor veel gelovigen het niet eens meer duidelijk is dat evangelisering een bestaansrecht heeft, alle Christenen in herinnering roepen, dat het aannemen van de Blijde Boodschap op zich zelf al een aansporing is, om het als geschenk ontvangen heil door te geven. Want: de Waarheid, die het leven redt, die in Jezus het vlees heeft aangenomen, ontsteekt in het hart van diegenen die het ontvangen, met de liefde tot de naasten, welke de vrijheid laat, het door te geven, zoals het ook om niets ontvangen werd.

Door de aanwezigheid van God komt tot ons, Hem die tot ons komt met Kerstmis, is een onschatbaar geschenk. Een geschenk dat het ons mogelijk maakt om in de universele omarming van de vrienden van God te leven, in het netwerk van de vriendschap met Christus, dat hemel en aarde verbindt, dat de menselijke vrijheid tot haar vervulling brengt en dat - wordt het in de Waarheid beleefd - tot een vrije gave van liefde opbloeit en zorg heeft voor het goede voor alle mensen.

Niets is mooier, noodzakelijker en belangrijker dan vrij te geven aan de mensen wat we gratis van God hebben ontvangen. Niets kan ons uitsluiten of ontslaan van deze fascinerende opdracht. De vreugde van Kerstmis waarvan we al een voorproef hebben gehad, omdat we vervuld zijn van de hoop, brengt ons tegelijkertijd ertoe om de aanwezigheid van God onder ons te verkondigen.

Maria is het onvergelijkbare model van de evangelisatie. Zij communiceerde niet een idee aan de wereld, maar Jezus, het vleesgeworden Woord. Vragen we haar met vertrouwen zodat de Kerk ook in deze tijd Christus de Redder verkondigt. Iedere Christen en iedere gemeenschap voelt de vreugde van het delen van het goede nieuws met anderen, dat God de wereld zo heeft liefgehad dat Zijn Eniggeboren Zoon gaf, opdat de wereld door Hem gered zou kunnen worden. Dit is de authentieke bedoeling van Kerstmis, dat we iedere keer moeten herontdekken en intensiever beleven.

Document

Naam: GOD IS MENSENZOON GEWORDEN, OPDAT WIJ KINDEREN VAN GOD WORDEN
4e Zondag van de Advent
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test