• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De evangeliserende activiteit van de Kerk kan nooit minder worden, daar het haar nooit zal ontbreken aan de tegenwoordigheid van de Heer in de kracht van de Heilige Geest overeenkomstig zijn belofte zelf: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20). De huidige vormen van relativisme en irenisme op godsdienstig terrein zijn geen geldig motief om deze zware, maar fascinerende verplichting niet na te komen, die tot de natuur zelf van de Kerk hoort en “haar primaire taak” Paus Benedictus XVI, Homilie, Gebedsmoment bij het graf van de Apostel Paulus in de Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren, Ik ben hier om in geloof de "genade van het Apostelschap" opnieuw te beleven (25 apr 2005) is. “Caritas Christi urget nos - de liefde van Christus laat ons geen rust” (2 Kor. 5, 14): hiervan getuigt het leven van een groot aantal gelovigen die, bewogen door de liefde van Jezus, heel de geschiedenis door allerlei initiatieven en werken hebben ondernomen om het Evangelie te verkondigen aan heel de wereld en in alle sectoren van de maatschappij, als eeuwige vermaning en uitnodiging voor iedere christelijke generatie om edelmoedig de opdracht van Christus te vervullen. Daarom, zoals Paus Benedictus XVI in herinnering brengt, “zijn de verkondiging en het getuigenis van het Evangelie de eerste dienst die de christenen kunnen bewijzen aan iedere persoon en het hele menselijke geslacht, geroepen als zij zijn om aan allen de liefde van God mee te delen, die zich ten volle heeft geopenbaard in de ene Verlosser van de wereld, Jezus Christus” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Aula della Benedizione, Tot de deelnemers aan de Internationale Conferentie ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het conciliedecreet “Ad gentes” (11 mrt 2006), 2. De liefde die van God komt, verenigt ons met Hem en verandert ons in een wij dat onze onenigheden overstijgt en doet ons één worden, totdat God uiteindelijk Alles in alles” (1 Kor. 15, 28)”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 18

Paus Benedictus XVI heeft in de audiëntie, toegestaan aan ondergetekende, kardinaal prefect op 6 oktober 2007, onderhavige leerstellige Nota, vastgesteld in de gewone zitting van deze congregatie, goedgekeurd en opdracht gegeven tot de publicatie ervan.

Gegeven te Rome, in de vestiging van de Congregatie voor de Geloofsleer op 3 december 2007, op de liturgische gedachtenis van de heilige Franciscus Xaverius, patroon van missies.

William Kard. Levada
Prefect

Angelo Amata
Titulair aartsbisschop van Sila
Secretaris

Document

Naam: DOCTRINAIRE NOTITIE OVER ENIGE ASPECTEN VAN DE EVANGELISERING
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 december 2007
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test