• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de moeilijkste tijden van de recente geschiedenis van de katholieke Kerk in China hebben de lekengelovigen, hetzij individueel en in gezinsverband, hetzij als lid van geestelijke en apostolische bewegingen, een volledige trouw laten zien aan het Evangelie, waarbij zij voor die eigen trouw aan Christus ook in eigen persoon betaald hebben. Ook vandaag bent u, leken, geroepen het Evangelie vlees en bloed te laten worden in uw leven, en getuigenis te geven door middel van een edelmoedige en daadwerkelijke dienst voor het welzijn van het volk en voor de ontwikkeling van het Land: en u zult die missie volbrengen door als eerzame burgers te leven en door als actieve en medeverantwoordelijke medewerkers u in te zetten bij de verspreiding van het Woord van God in uw landelijke of stedelijke omgeving. U die in het recente verleden moedige getuigen van het geloof geweest bent, blijft nu de hoop van de Kerk voor de toekomst! Dat vraagt van uw kant een steeds méér gemotiveerde deelname aan alle facetten van het leven van de Kerk, in gemeenschap met uw respectievelijke Herders.

Omdat de toekomst van de mensheid via het gezin loopt, houdt ik het voor onontbeerlijk en urgent dat de leken er de waarden van bevorderen en beschermen wat er voor vereist is. Zij die in het geloof ten volle het wonderbare plan van God met het gezin kennen, hebben een reden te meer om deze concrete en veel inzet vragende opdracht op zich te nemen: het gezin is immers "de normale plaats waar de jongere generaties tot persoonlijke en sociale volwassenheid komen. Het gezin draagt in zich het erfgoed van de mensheid zelf, want de toekomst gaat via haar van generatie op generatie. Het gezin neemt een belangrijke plaats in in de culturen van Azië en, zoals de Synodevaders hebben onderstreept, de gezinswaarden zoals het respect van kinderen voor hun ouders, de liefde en zorg voor de ouderen en de zieken, de liefde voor de kleinen en de harmonie worden in alle culturen en godsdienstige tradities van dat werelddeel hooggeschat". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Azië, Ecclesia in Asia (7 nov 1999), 46 Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tijdens de gebedswake van de 5e Wereld Ontmoeting van Gezinnen in Valencia, Spanje, Kinderen hebben het recht op een thuis zoals dat van Nazareth (8 juli 2006), 3. "Het gezin is een noodzakelijk goed voor de volkeren, een noodzakelijke fundament voor de maatschappij en een grote en levenslange schat voor echtparen. Ze is het onvervangbare goed voor kinderen, de vrucht van liefde en de ruimhartige overgave van ouders. De gehele waarheid van het gezin, die zich op het huwelijk als huiskerk en heiligdom van het leven baseert, te verkondigen is een grote verantwoordelijkheid voor iedereen. (...) Christus heeft de blijvende bron voor het leven getoond en daarom ook voor de gezinnen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 12-13). De liefde van God is in de Doop over ons uitgegoten. Daarom zijn de gezinnen geroepen om het goede van de liefde te beleven, want de Heer maakt het ons mogelijk dit te doen in de menselijke, gevoelsvolle, barmhartige liefde, net zoals Christus."

De hierboven genoemde waarden maken deel uit van de belangrijke Chinese culturele context, maar ook in uw land ontbreekt het niet aan krachten die op allerlei wijzen een negatieve invloed uitoefenen op het gezin. Daarom moet de Kerk die in China is, vanuit het besef dat het welzijn van de samenleving en van haar zelf ten diepste verbonden is met het welzijn van het gezin Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47, een levendiger en stringenter besef hebben van haar zending om aan allen het plan van God te verkondigen met betrekking tot het huwelijk en het gezin, terwijl zij er de vitaliteit van veilig stelt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 3

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKE KERK IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test