• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kwestie van de rol van de bisschop van Rome in de gemeenschap van alle Kerken zal nog meer in de diepte bestudeerd moeten worden. Wat is de specifieke functie van de bisschop van de "eerste zetel" in een ecclesiologie van koinonia en met het oog op wat we in deze tekst hierboven hebben gezegd over conciliariteit en gezag? Hoe moet de leer van het Eerste en Tweede Vaticaans Concilie over het universele primaatschap verstaan en beleefd worden, in het licht van de kerkelijke praktijk van het eerste millennium? Dit zijn cruciale vragen voor onze dialoog en voor onze hoop op herstel van de volledige gemeenschap tussen ons.
Wij, de leden van de Gezamenlijke Internationale Commissie voor de Theologische Dialoog tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, zijn ervan overtuigd dat de hierboven gegeven verklaring over kerkelijke gemeenschap, conciliariteit en gezag, een positieve en betekenisvolle vooruitgang betekent in onze dialoog, en dat het een hechte basis biedt voor verdere bespreking van de kwestie van het primaatschap op het universele niveau van de Kerk. Wij zijn er ons van bewust dat nog veel moeilijke vragen verhelderd moeten worden, maar wij hopen dat wij, gesteund door het gebed van Jezus "dat zij allen één mogen zijn ... opdat de wereld gelove" (Joh. 17, 21), en in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, kunnen voortbouwen op de overeenkomst die al bereikt is. Wij bevestigen opnieuw en belijden "één Heer, één geloof, één doopsel" (Ef. 4, 5) en wij verheerlijken God, de heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest, die ons bijeengebracht heeft.

Document

Naam: KERKELIJKE COMMUNIO, CONCILIARITEIT EN GEZAG
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk ("Ravenna Document" van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 14 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Voor betekenis van deze tekst zie de startpagina van dit document
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test