• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De hele gemeenschap en iedere persoon in die gemeenschap is drager van "het kerkelijk geweten" (ekklesiastikè syneidesis), zoals Griekse theologie dat noemt, de sensus fidelium in de Latijnse terminologie. Krachtens het Doopsel en Vormsel (Chrismatie) oefent ieder lid van de Kerk een vorm van gezag uit in het Lichaam van Christus. In deze zin zijn alle gelovigen (en niet alleen de bisschoppen) verantwoordelijk voor het geloof dat zij bij hun Doopsel hebben beleden. Het is onze gezamenlijke leer dat het volk van God, aangezien het "van de Heilige de zalving heeft ontvangen" (1 Joh. 2, 20.27), in gemeenschap met haar herders niet kan dwalen in geloofszaken Vgl. Joh. 16, 3 .

Document

Naam: KERKELIJKE COMMUNIO, CONCILIARITEIT EN GEZAG
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk ("Ravenna Document" van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 14 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Voor betekenis van deze tekst zie de startpagina van dit document
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test