• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARIA, STERRE DER ZEE (MAASTRICHT)

Broeders en Zusters in Christus,

Het verheugt mij hier in uw midden te zijn, in deze eerbiedwaardige basiliek, waar de Heilige Maagd vereerd wordt onder de titel van Sterre der Zee. Deze titel houdt verband met de gedachte, dat ons leven als het ware een tocht is over de wijde zee, die vaak opgezweept wordt door hevige stormen. Maria is de Ster, die ons de koers wijst temidden van de golven der beproeving en met haar lieflijke glans ons opwekt tot hoop.

 

Maria, Sterre der Zee!

Wij komen bij U met al de lasten die ons bedrukken. Wij zijn er zeker van, dat wij in uw moederhart begrip en vergeving, bemoediging en troost zullen vinden. Aan U, Maria, vertrouwen wij onze vreugde en ons verdriet toe, onze verwachtingen en teleurstellingen, onze verlangens, onze plannen en onze hoop. Zie de voornemens van zuiverheid, liefde en standvastigheid, die wij in ons hart koesteren, en verkrijg voor onze zwakke wil de genade van moed en volharding.

Aan U, Moeder, vertrouwen wij de Nederlandse gezinnen toe, de cellen, waaruit de Kerk is opgebouwd en waarin het geloof van de nieuwe generaties christenen geboren wordt en zich ontwikkelt. Bescherm hen tegen de vele listen, waaraan zij blootgesteld zijn door de hedendaagse mentaliteit, welke zo vaak de evangelische waarden miskent. Help hen in het alledaagse leven het bewonderenswaardige plan te verwezenlijken, dat God 'vanaf het begin' voor hen ontworpen heeft.

Aan U, Moeder van alle mensen en volkeren, vertrouwen wij de geloofsgemeenschappen en parochies toe. Geef dat zij het geloof uitstralen en leven in onderlinge liefde, wederzijdse eerbied en opbouwende samenwerking. Wij vertrouwen U ook de Kerk toe, die door de eeuwen heen onder dit volk het mysterie levend gehouden heeft van het Woord, dat mens is geworden en gestorven en verrezen is voor het heil van de mensen. Spreid over haar uw mantel uit, en bescherm haar tegen alle gevaren. Sterre der Zee, wees steeds een veilige gids voor haar, opdat zij als eensgezinde katholieke gemeenschap een behouden vaart mag maken naar de hemelse haven.

Amen.

Document

Naam: MARIA, STERRE DER ZEE (MAASTRICHT)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 mei 1985
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test