• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE ELECTIONE
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus

Met de 22 februari 1996 gepromulgeerde Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
heeft onze eerbiedwaardige voorganger Johannes Paulus II enkele wijzigingen aangebracht in de door Paulus VI zaliger gedachtenis vastgestelde canonieke normen die in acht moeten worden genomen bij de verkiezing van de Paus van Rome. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Pauskeuze, Romano Pontifici Eligendo (1 okt 1975)

Bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
is bepaald dat bij het staken van de stemmen, uitgebracht volgens de vastgestelde normen, waarbij voor een geldige verkiezing van de Paus van Rome tweederde van alle aanwezige stemmen vereist is, de kardinaal camerlengo de kieskardinalen raadpleegt over de wijze van voortgang en er gehandeld zal worden overeenkomstig hetgeen de absolute meerderheid van hen heeft beslist, met handhaving echter van het principe dat er een geldige verkiezing plaatsvindt hetzij met een absolute meerderheid van de stemmen, hetzij door de stemmen over twee namen, die bij een voorafgaande stemming de meerderheid van stemmen hebben behaald, mits ook in dit geval alleen de absolute meerderheid vereist was.

Na het promulgeren echter van deze veelgeprezen H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
hebben echter niet weinig gezaghebbende verzoeken Johannes Paulus II bereikt met het verzoek de door de traditie gevestigde norm volgens welke de Paus van Rome niet als gekozen zou worden beschouwd, als hij niet tweederde van de stemmen van de aanwezige kieskardinalen had gekregen, weer in te voeren.

Derhalve bepalen en verordenen wij na de kwestie zorgvuldig te hebben overwogen in de plaats van de afgeschafte normen die bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van Johannes Paulus II worden voorgeschreven, de volgende normen komen:

Als de stemmingsronden waarvan sprake is bij de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
onbeslist zijn geëindigd, dient er een dag te worden besteed aan gebed, reflectie en dialoog; bij de volgende stemmingen zullen echter met behoud van het bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
bepaalde aantal slechts een passieve stem de twee namen hebben die in de voorafgaande stemming de meerderheid van de stemmen hebben behaald, en mag niet worden afgeweken van het principe dat ook bij deze stemmingen een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de aanwezige kardinalen wordt vereist voor een geldige verkiezing. Bij al deze stemmingen hebben de twee namen die passief kiesrecht hebben, geen actief kiesrecht.

Dit document zal na publicatie in “L’Osservatore Romano” onmiddellijk van kracht worden. Dit besluiten en bepalen wij, ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, 11 juni 2007, in het derde jaar van ons pontificaat.

Benedictus XVI

Document

Naam: DE ELECTIONE
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 juni 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / © 2013 Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 14 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test