• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED BIJ GELEGENHEID VAN HET DERDE VOORBEREIDINGSJAAR (1999) OP HET JAAR 2000 (TOEGEWIJD AAN DE HEILIGE VADER)

Gezegend zijt Gij, hemelse Vader.
In uw oneindige liefde
hebt Gij ons uw eniggeboren Zoon geschonken,
ontvangen van de heilige Geest
en geboren uit de Maagd Maria.

Hij is mens geworden te Bethlehem,
nu tweeduizend jaar geleden.

Hij werd onze reisgenoot op de levensweg
en gaf een nieuwe zin aan de geschiedenis,
aan de reis doorheen de tijden die wij samen maken
in pijn en smart, in liefde en in trouw,
op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar de dood is overwonnen
en Gij alles in allen zult zijn.

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
 

Hemelse Vader,
laat dit jubeljaar met uw genade
een tijd worden van echte ommekeer,
een tijd om vreugdevol naar U terug te keren,
een tijd om ons te verzoenen met elkaar,
om vrede en eenheid te bewerken onder alle volken.
Laat komen nu de dag
waarop zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed
en het gekletter van de wapens gaat zwijgen
voor de blijde klanken van het vredeslied.

Maak ons in dit jubeljaar meer ontvankelijk
voor wat de Geest ons ingeeft,
trouwer aan de navolging van Christus,
ijverig in het beluisteren van uw woord
en in het vieren van de bronnen van ons heil.

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Hemelse Vader,
begeleid uw Kerk en sterk haar
met de gave van uw Geest
bij haar hernieuwde inzet om het evangelie te verkondigen.
Richt onze schreden waar wij ook gaan in deze wereld,
opdat wij Christus verkondigen door onze levenswijze
en na onze aardse pelgrimstocht worden binnengeleid
in de Stad van hemels licht.

Laat het zichtbaar worden voor elkeen
hoezeer de leerlingen van Jezus de armen en verdrukten beminnen,
lotgenoten worden van allen die noodlijdend zijn,
edelmoedig in werken van barmhartigheid,
vergevingsgezind tegenover alle broers en zussen
om eenmaal zelf van U vrijspraak en vergeving te ontvangen.

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Hemelse Vader,
maak dat de leerlingen van uw Zoon
die hun geheugen hebben gezuiverd
en hun fouten erkend,
meer één worden zodat de wereld kan geloven.
Laat het gesprek tussen de grote godsdiensten verdergaan
en alle mensen de vreugde ontdekken uw kinderen te zijn.

Mogen de apostelen en de christelijke martelaren,
de rechtvaardigen van alle volken en tijden
biddend hun stem voegen bij het smeekgebed van Maria,
de Moeder van alle volken,
zodat voor eenieder en voor heel de Kerk
dit heilig Jaar een bron wordt van vernieuwde hoop
en van vreugde in de Heilige Geest.

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Almachtige Vader,
oorsprong van de wereld en Schepper van de mens,
U zij lof en eer en heerlijkheid
door Christus, de Levende, de Heer van alle tijden
in de Geest die het heelal vervult van heiligheid,
vandaag en alle dagen en tot in eeuwigheid. Amen.
Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: GEBED BIJ GELEGENHEID VAN HET DERDE VOORBEREIDINGSJAAR (1999) OP HET JAAR 2000 (TOEGEWIJD AAN DE HEILIGE VADER)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 juni 1999
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test