• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarenboven heb ik toen onder andere de hoop uitgesproken de patriarch van de kerk van Ethiopië te ontmoeten. Deze hoop is de vorige maand verwezenlijkt toen ik het genoegen heb gehad zijne heiligheid Tekle Haimanot te ontvangen, me met hem te onderhouden en hem heel onze achting voor de grote traditie van zijn kerk uit te spreken. Deze eerste ontmoeting zou een nieuwe start moeten geven aan de zo noodzakelijke samenwerking tussen deze kerk en de katholieken van Ethiopië.

Bij dezelfde gelegenheid overwoog ik, dat de internationale dialoogcommissie met de Anglicaanse Gemeenschap haar werk dit jaar zou kunnen beëindigen. Ik kan u zeggen, dat ik dit zeer belangrijke rapport heb ontvangen en dat ik er kennis van heb genomen. Het zal aandachtig moeten worden bestudeerd met alle begrip welke het resultaat van een nauwgezet werk van meer dan elf jaar verdient. Vervolgens zal het moment komen daaromtrent een standpunt in te nemen en te zien welke gevolgen eraan kunnen worden gegeven.

Document

Naam: HET GEZIN LEEFT IN DE OECUMENISCHE DIMENSIE
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 november 1981
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken 37e jrg. p. 84-86
Bewerkt: 4 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test