• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
U zult mij wel willen vergeven, dames en heren, deze herinnering te hebben opgeroepen. Maar ik zou onoprecht zijn tegenover de geschiedenis van deze eeuw, ik zou oneerlijk zijn tegenover de grote zaak van de mens die wij allen willen dienen, indien ik zou zwijgen, ik die uit het land kom op wiens levende lichaam eens Oswiecim werd gebouwd. Maar bij het ophalen van deze herinnering is mijn bedoeling vooral aan te tonen welke smartelijke ervaringen en lijden van miljoenen mensen aanleiding gaven tot de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
, welke tot grondinspiratie en hoeksteen van de Organisatie van de Verenigde Naties werd gesteld. Deze verklaring werd door miljoenen van onze broers en zusters betaald met de prijs van hun lijden en offer, welke werden opgeÃĢist door de verdierlijking welke het menselijk geweten van hun onderdrukkers en van hen die een werkelijke volkerenmoord uitvoerden, verduisterde en ongevoelig maakte. Deze prijs mag niet tevergeefs zijn betaald! De Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
- met reeks van vele verklaringen en verdragen over zeer belangrijke aspecten van de mensenrechten, ten behoeve van de kinderen, de vrouwen, de gelijkheid tussen de rassen en met name de twee internationale verdragen over de economische, sociale en culturele rechten en over de burgerlijke en politieke rechten - dienen binnen de Organisatie van de Verenigde Naties de basiswaarden te blijven waarmee het geweten van haar leden moet worden geconfronteerd en waaruit zij voortdurend hun inspiratie moeten putten. Wanneer de waarheden en beginselen die in dit document vervat liggen, zouden worden vergeten of miskend en aldus de oorspronkelijke vanzelfsprekendheid zouden verliezen waardoor zij werden gekenmerkt op het moment dat zij moeizaam werden geboren, dan zou de nobele doelstelling van de Organisatie van de Verenigde Naties geconfronteerd kunnen worden met de dreiging van een nieuwe vernietiging. Dit zou gebeuren als de eenvoudige maar machtige welsprekendheid van de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
beslist ondergeschikt zou worden gemaakt aan wat ten onrechte politiek belang wordt genoemd, maar vaak in wekelijkheid niets anders betekent dan eenzijdige winst en voordeel ten nadele van anderen, of een dorst naar macht die zich niet bekommert om de behoeften van anderen - alles dat uit zijn aard in strijd is met de geest van de verklaring. 'Politiek belang' in deze zin verstaan, onteert, als u mij wilt vergeven, dames en heren, uw edele en moeilijke taak van uw dienst aan het welzijn van uw landen en van de hele mensheid.

Document

Naam: DE WAARDIGHEID VAN DE MENSELIJKE PERSOON ALS GRONDSLAG VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE
Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, nr. 1 p. 27-40
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test