• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waardigheid van de menselijke persoon is de grondslag voor rechtvaardigheid en vrede
Wanneer wij dit criterium toepassen, dienen wij ijverig na te gaan welke de voornaamste spanningen zijn die in verband met de onvervreemdbare rechten van de mens de opbouw kunnen verzwakken van de vrede waarnaar wij allen zo vurig verlangen en welke het wezenlijke doel is van de inspanningen van de Organisatie van de Verenigde Naties. Het is niet gemakkelijk, maar het moet gedaan worden. Ieder die dit onderzoek onderneemt dient een volledig objectief standpunt in te nemen en zich te laten leiden door oprechtheid, door de bereidheid zijn eigen vooroordelen en vergissingen te erkennen en zelfs de bereidheid om van zijn eigen particuliere belangen, met inbegrip van de politieke belangen, af te zien. Door deze belangen omwille van de vrede op te offeren, dienen wij haar het beste. Want in wiens 'politiek belang' kan het, alles wel beschouwd, ooit zijn om nog een oorlog te krijgen?

Iedere analyse moet noodzakelijk uitgaan van het gegeven dat ieder menselijk wezen - hoewel iedere persoon in een bepaalde concrete sociale en historische context leeft - begiftigd is met een waardigheid die nooit mag worden verlaagd, aangetast of vernietigd, maar in plaats daarvan dient te worden gerespecteerd en gewaarborgd - indien wij werkelijk vrede tot stand willen brengen.

Document

Naam: DE WAARDIGHEID VAN DE MENSELIJKE PERSOON ALS GRONDSLAG VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE
Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, nr. 1 p. 27-40
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test