• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 5

§ 1. In de parochies waar op stabiele wijze een groep van gelovigen bestaat die de vroegere liturgische traditie aanhangen, dient de pastoor hun verzoek om de Heilige Mis te vieren volgens de ritus van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
, uitgegeven in 1962, gaarne te ontvangen. Hij dient er op toe te zien dat het welzijn van deze gelovigen harmonisch overeenkomt met de gewone pastorale zorg van de parochie en, onder de leiding van de bisschop volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, onenigheid te vermijden en de eenheid van de gehele Kerk te bevorderen.

§ 2. De viering volgens het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
van de zalige Johannes XXIII kan plaatsvinden op weekdagen; op zondagen en feestdagen kan echter slechts één zulke viering gehouden worden.

§ 3. Voor de gelovigen en de priesters die dit verlangen dient de pastoor tevens vieringen toe te staan in deze buitengewone vorm voor bijzondere omstandigheden zoals huwelijken, begrafenissen en gelegenheidsvieringen zoals bv. bedevaarten.

§ 4. Priesters die het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
van de zalige Johannes XXIII gebruiken, moeten bekwaam zijn en niet door het recht gehinderd.

§ 5 In kerken die geen parochiekerken of conventskerken zijn, is het zaak van de rector van de kerk om toelating omtrent het bovenvermelde te verlenen.

Alinea's in de marge van alinea 5

Art. 7

Indien een groep gelovigen, zoals vermeld onder art. 5 § 1., niet het gevraagde van de pastoor bekomen hebben, dienen zij hiervan de diocesane bisschop in te lichten. De bisschop wordt nadrukkelijk verzocht om aan hun wensen te voldoen. Indien hij in zulke vieringen niet kan wil voorzien, dient de zaak doorverwezen te worden naar de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei'.

Zie ook:

Doorgehaald en onderstreept de aanpassingen aan de versie zoals in de A.A.S. 99 (2007) pp. 777-781

Document

Naam: SUMMORUM PONTIFICUM
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 juli 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Herziene niet-officiële (werk)vertaling vanuit het Latijn en cursivering: J. Vijgen
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test