• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Zoals Gij Vader in Mij bent, en ik in U, dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt" (Joh. 17, 21). Dit gebed is "zowel een verplichting die ons bindt als ook een kracht die ons steunt". Met Paus Johannes Paulus II, hopen we op een "volledige terugkeer naar de uitwisseling van gaven die de Kerk van het eerste millennium verrijkte" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 48. De onherroepelijke verbintenis van het Tweede Vaticaans Concilie aan de volledige eenheid van de christenen roept de bisschop om zich met liefde toe te wijden aan de oecumenische dialoog en de gelovigen te vormen tot het juiste begrip ervan. We zijn ervan overtuigd dat bij de start van het derde millennium de Heilige Geest in het hart van alle Christenen werkt om de eenheid tot stand te brengen, een groot teken van hoop voor de wereld.

Deze Synode wil de hartelijke dank uitspreken aan alle priesters, hun eerste medewerkers in hun apostolische zending. Het Evangelie van de hoop dienen, betekent een vernieuwing van onze vurigheid zo dat God's roep om te werken in zijn wijngaard gehoord wordt. Door wederzijds vertrouwen en een warme vriendschap met zijn priesters zal de bisschop zijn achting versterken voor hun ambt, dat vaak misverstaan wordt in een maatschappij die verleid wordt door de aanbidding van bezit, plezier en macht. Het apostolisch dienstwerk kan niet gescheiden worden van het mysterie van de hoop. Voorrang geven aan deze roeping en bidden voor "herders naar Gods hart" betekent niet dat andere roepingen onderschat worden. Integendeel, door dat te doen, maken we het mogelijk dat ze toenemen en vruchtbaar zijn. We bidden dat permanente diakens, die alle kerkleden herinneren aan de plicht om Christus de dienstknecht na te volgen, moeten in deze woorden een uitdrukking zien van onze steun en bemoediging.

Document

Naam: SLOTTEKST 10E BISSCHOPPENSYNODE: 'DE BISSCHOP: DIENAAR VAN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS VOOR DE HOOP VAN DE WERELD'
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Catechese.net
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test