• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In vergadering bijeen te Rome van 30 september tot 27 oktober in de naam van Christus de Heer, zijn wij, katholieke patriarchen en bisschoppen uit de hele wereld, uitgenodigd door Paus Johannes Paulus II om ons ambt in de Kerk te evalueren in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zoals de apostelen, die na de verrijzenis in de Bovenzaal samenkwamen met Maria, de Moeder van Jezus, zijn we "verenigd in hart en gebed" geweest, de Geest van de Vader inroepend om ons te verlichten in onze verantwoordelijkheid als dienaars van Jezus Christus voor de hoop van de wereld. Vgl. Hand. 1, 14 .

De voortdurende aanwezigheid van de opvolger van Petrus tijdens ons werk is een bijzondere bron van bemoediging geweest. Hij heeft het Goede Nieuws aan iedereen verkondigd en heeft onvermoeibaar de wereld afgereisd als pelgrim voor de vrede. Samen met hem, hebben we geluisterd naar het Woord van God en naar elkaar. Op deze manier hebben we de stemmen van de lokale kerken en van verschillende volken gehoord, in een levendige ervaring van universele broederschap, die we willen delen door deze Boodschap.

We misten de aanwezigheid van sommige van onze geliefde broeders in de Heer die niet in staat waren naar Rome te komen. We luisterden met diepe emotie naar de getuigenissen van verschillende bisschoppen die naar de gevangenis of ballingschap zijn gestuurd tijdens de recente decennia, omwille van Jezus. Anderen zijn gestorven voor hun trouw aan het Evangelie. Hun lijden en dat van de lokale kerken hebben het licht van de christelijke hoop niet doen verminderen, maar laten het helderder schijnen in de hele wereld.

De Generaal Oversten van sommige religieuze congregaties hebben actief deelgenomen aan deze Synode. We waren ook verheugd om broederlijke afgevaardigden uit andere christelijke kerken te verwelkomen, auditoren, religieuzen en leken, mannen en vrouwen, alsook deskundigen en tolken. We danken hen oprecht, net als de leden van het secretariaat van de Synode.

Document

Naam: SLOTTEKST 10E BISSCHOPPENSYNODE: 'DE BISSCHOP: DIENAAR VAN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS VOOR DE HOOP VAN DE WERELD'
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Catechese.net
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test