• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl hij elke dag de Eucharistie viert voor zijn mensen, verenigd de bisschop zich met het offer van de gekruisigde en verrezen Christus aan de Vader, in hemzelf het handelen van Jezus vernieuwend van "zijn vlees geven ten bate van het leven van de wereld" (Joh. 6, 51). Tijdens deze Synode werden we vernieuwd in ons eigen ambt om aan iedereen Gods heilsplan te verkondigen, zijn genade prijzend, het delend door de Sacramenten van nieuw leven en zijn liefdeswet onderwijzend door getuigenis af te leggen van zijn aanwezigheid "altijd en tot aan het einde van de tijd" (Mt. 28, 20). "Ga dan...": deze missionaire taak is gegeven aan alle gedoopten, aan priesters, aan diakens, aan degenen van het gewijde leven, aan leken. Door hen strekt het zich uit tot "elk schepsel" (Mc. 16,15).

Document

Naam: SLOTTEKST 10E BISSCHOPPENSYNODE: 'DE BISSCHOP: DIENAAR VAN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS VOOR DE HOOP VAN DE WERELD'
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Catechese.net
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test