• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET OVER DE DOELSTELLING VAN HET HUWELIJK

Beschrijving:

{In veel geschriften wordt aangenomen} dat de belangrijkste doelstelling van het huwelijk niet de voortplanting van nakomelingen of dat het secundaire doeleinde niet daaraan ondergeschikt, maar van haar onafhankelijk is.

In de uitwerkingen wordt als voornaamste doeleinde van het huwelijk door de verscheidene {auteurs telkens} een andere aangegeven, zoals bijv.: de aanvulling en persoonlijke vervolmaking van de echtgenoten door een veelzijdige levens- en handelingsgemeenschap; de wederzijdse liefde en de bevordering en vervolmaking van de eenheid van de echtgenoten door de geestelijke en lichamelijke zelfgave van de eigen persoon; en nog veel meer soortgelijke.

In dezelfde geschriften worden van tijd tot tijd de in de kerkelijke documenten gebruikte termen (zoals bijv. doel, voornaamste, secundair) een betekenis gegeven, die met deze begrippen – volgens het algemene gebruik door theologen – niet in overeenstemming is.

Vraag:

Kan de mening van enkele moderne schrijvers aanvaardbaar zijn, die ofwel ontkennen, dat het eerste doel van het huwelijk de voortplanting en opvoeding is, dan wel leren, dat de secundaire doeleinden niet wezenlijk ondergeschikt zijn aan het eerste doel, maar op één lijn daarmee staan en daarvan onafhankelijk zijn?

Antwoord: (door de Paus bevestigd op 30 maart):

Neen

Document

Naam: DECREET OVER DE DOELSTELLING VAN HET HUWELIJK
Soort: Heilig Officie
Datum: 1 april 1944
Copyrights: © 2018, Vert.: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test