• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom heeft de Kerk in het westen boven andere vertalingen de voorkeur gegeven aan die welke gewoonlijk de vulgaat wordt genoemd en die voor het grootste deel door de voortreffelijke leraar, de heilige Hieronymus, tot stand is gebracht en 'door het gebruik van zoveel eeuwen in de Kerk is beproefd' Concilie van Trente, 4e Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift, Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (8 apr 1546), 1 Een bewijs voor deze buitengewone achting is ook haar zorg op kritische wijze een tekst gereed te maken, door een uitgave namelijk, welke volgens de strengste wetenschappelijke normen is voorbereid door de monniken van de abdij van de heilige Hieronymus in de stad (Rome), welke door onze voorganger Pius XI, zaliger gedachtenis, daartoe is gesticht. Vgl. Paus Pius XI, Apostolische Constitutie, Over Bijbelinstituten, Inter praecipuas (15 juni 1933). A.A.S. XXVI, 1934, blz. 85 vv.

Document

Naam: SCRIPTURARUM THESAURUS
Nova-Vulgata Bibliorum Sacrorum
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 april 1979
Copyrights: © 1979, Katholiek Archief 34e jrg., p. 1060-1062
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test