• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Neo-Vulgaat

Vermelding verdient verder het werk van de commissie die onder voorzitterschap van kardinaal Bea een nieuwe Latijnse bijbeluitgave, de Neo-Vulgaat, voorbereidt.

De uitgave is een gevolg van de ontwikkeling van de Bijbelstudie en van de behoefte om aan de Kerk en aan de wereld een nieuwe gezaghebbende tekst van de Heilige Schrift te bieden.

Men denkt aan een uitgave waarin de tekst van de Vulgaat van de heilige Hiëronymus letterlijk gehandhaafd blijft daar waar getrouw de originele tekst weergegeven wordt zoals deze volgt uit de tegenwoordige wetenschappelijke studies; zorgvuldige correcties zullen worden aangebracht op plaatsen waar van de originele tekst is afgeweken of waar deze niet juist vertaald is. Er zal met uiterste zorg naar gestreefd worden zowel de eerbied voor de traditie als de verstandige eisen van de moderne kritiek te respecteren.

Op deze wijze zal de Latijnse liturgie de beschikking hebben over een eenvormige, wetenschappelijke onaanvechtbare tekst die aansluit op de traditie, de hermeneutiek en het christelijk taalgebruik; zij zal bovendien kunnen dienen als uitgangspunt voor uitgaven in de volkstaal. De herzieningswerkzaamheden vorderen, zoals wij reeds zeiden, op bevredigende wijze. Allen die aan dit belangrijke werk deelnemen kunnen verzekerd zijn van onze vertrouwvolle en welwillende aandacht.

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN EN DE PRELATEN VAN DE ROMEINSE CURIE
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 december 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 9 p. 225-233
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test