• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het werk van deze Vijfde Algemene Conferentie wekt in ons de bede van de leerlingen van Emmaüs: "Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde" (Lc. 24, 29).

Blijf bij ons, Heer, ga met ons mee, ook al hebben we U niet altijd herkend. Blijf bij ons, want overal om ons heen worden de schaduwen donkerder, en U bent het Licht; wanhoop dringt binnen in ons hart, en U verbrandt deze met de zekerheid van Pasen. U bemoedigt ons bij het breken van het Brood om aan onze broeders en zusters te verkondigen dat U werkelijk bent verrezen en dat U ons de zending hebt gegeven om te getuigen van Uw verrijzenis.

Blijf bij ons, Heer, wanneer rondom ons katholieke geloof de mist opkomt van twijfel, vermoeidheid of moeilijkheden; U die de Waarheid zelf bent als degene die ons de Vader openbaart, verlicht ons verstand met uw Woord, help ons de schoonheid te ervaren van het geloof in U.

Blijf in onze families, breng licht in hun twijfels, steun hen in hun moeilijkheden, troost hen in hun lijden en in hun dagelijkse vermoeienissen, als om hen heen schaduwen opdoemen die hun eenheid en natuurlijke identiteit bedreigen. U die het Leven bent, blijf in onze huizen, opdat dit altijd plaatsen zullen zijn waar menselijk leven wordt geboren, onbaatzuchtig en overvloedig, plaatsen waar het leven welkom is, het leven wordt bemind en gerespecteerd, vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde.

Blijf bij ons, Heer, bij al diegenen die in onze samenleving het meest kwetsbaar zijn, blijft bij de armen en onaanzienlijken, bij de autochtonen en Afro-Amerikanen, die niet altijd de ruimte en ondersteuning gevonden hebben om de rijkdom van hun cultuur en wijsheid van hun identiteit te kunnen uiten. Blijft Heer bij onze kinderen en onze jeugd, die de hoop en rijkdom van ons continent zijn, beschermt hen tegen de talrijke valstrikken die hun onschuld en hun legitieme verwachtingen bedreigen. O Goede Herder, blijf bij onze ouderen en zieken! Versterkt hen allen in hun Geloof, zodat zij uw leerling en gezondene kunnen zijn!

Document

Naam: OPENING VAN DE 5E ALGEMENE VERGADERING VAN BISSCHOPPEN VAN LATIJNS-AMERIKA EN HET CARAïBISCH GEBIED
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2007
Copyrights: © 2007 Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. vanuit het Spaans: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test