• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hierbij doe ik een dringend beroep op ieder christelijke gemeenschap die migranten in haar midden ziet komen. Door deze mensen hartelijk en broederlijk te ontvangen maakt zo’n gemeenschap, meer nog door wat ze doet dan door wat ze zegt, duidelijk dat “zij overal in de Kerk hun vaderland kunnen vinden. Dit is een taak die voortvloeit uit de natuur zelf van de Kerk, die immers teken van eenheid in verscheidenheid is” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 77

Mijn hartelijke gevoelens gaan in het bijzonder uit naar u, vrouwen, die uw situatie als migranten zo moedig tegemoet treedt.

Ik denk aan u, moeders doe te maken hebben met de problemen van alledag en die gesteund wordt door uw dierbaren. Ik denk aan u, jonge vrouwen, die wegtrekken naar een ander land om uw eigen levensomstandigheden en die van uw familie te verbeteren en soelaas te vinden voor uw financiële problemen. U vindt daarbij steun in het vertrouwen dat de nieuwe levenssituatie u ruimere mogelijkheden zal bieden op materieel cultureel en geestelijk gebied, zodat u de keuzes in uw leven in grotere vrijheid en op meer verantwoorde wijze zult kunnen maken.

Ik blijf hopen en bidden dat u binnen het kader van de moeilijke en veeleisende rol die van u gevraagd wordt, het doel zult bereiken dat u terecht voor ogen stond. De Kerk staat u ter zijde met zorg en steun die u nodig hebt.

Ik denk aan u christenvrouwen, die door de migratie een grotere dienst kunt bewijzen aan de zaak van de evangelisatie. Gaat moedig in op alles wat de liefde en het besef van uw verantwoordelijkheid u ingegeven, zodat u zich steeds meer bewust wordt van uw roeping als echtgenote en moeder.

Wanneer in de gezinnen waarvoor u werkt, aan u de zorg wordt toevertrouwd voor de kinderen, profiteert dan van de grotere kans die dat u biedt, om, zonder te forceren en in volledige overeenstemming met de bedoelingen van de ouders mee te werken aan de godsdienstige opvoeding van die kinderen. Het algemeen priesterschap dat wortelt in het Doopsel, krijgt bij u gestalte in de voor een vrouw typerende eigenschappen, zoals het vermogen om het leven te dienen door een zeer diepe en onvoorwaardelijke inzet die met name door de liefde wordt gedragen.

Document

Naam: VROUWEN EN MIGRATIE
Boodschap voor Wereldmigrantendag 1995
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 augustus 1994
Copyrights: © 1994, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test