• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE DIOCESANE BISSCHOPPEN VAN LATIJNS AMERIKA

Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de evangelisatie van Amerika heb ik de IV de Algemene Vergadering van Latijns Amerikaanse Bisschoppen bijeen geroepen om in het licht van Christus “dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 13, 8) de grote thema’s, namelijk nieuwe evangelisatie, bevordering van de menselijke waardigheid en christelijke cultuur, te bestuderen.

Dankzij de goddelijke voorzienigheid kon ik zelf deze vergadering in Santo Domingo op 12 oktober H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Opening van de IVe Algemene Conferentie van Latijns-Amerikaanse Bisschoppen in Santo Domingo (12 oktober 1992)
. Op 28 oktober werd het werk van deze vergadering beëindigd en stuurden de voorzitters van de vergadering mij de conclusies toe die de aanwezige bisschoppen hadden uitgewerkt.

Met groot genoegen heb ik de diepe pastorale zorg gezien, waarmee mijn broeders in het bisschopsambt de thema’s hebben onderzocht, die ik hen had voorgesteld ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kerkelijke leven in Latijns Amerika en met het oog op het heden en de toekomst. De afsluitende teksten van deze conferentie, waarvan ik de verspreiding heb goed gekeurd, kunnen nu oriëntatie bieden aan het pastorale handelen van elke diocesane bisschop in Latijns Amerika. Elke diocesane herder zal, samen met zijn priester zijn ”medewerkers” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28,en de overige leden van de particuliere kerk die hem is toevertrouwd, moeten onderscheiden wat het meest nuttig en dringend is in de bijzondere situatie van zijn bisdom.

Als er een brede consensus is tussen de bisschoppen van de particuliere kerken in een bepaald land, kan dit ook leiden tot gemeenschappelijke pastorale methoden of projecten. Hierbij wordt de identiteit van ieder afzonderlijk bisdom en het pastorale gezag van de desbetreffende bisschop altijd gerespecteerd, want deze is het zichtbare centrum van de eenheid en tegelijk de hiërarchische schakel met de universele kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23

Het spreekt voor zich dat men de conclusies van de vergadering in Santo Domingo moet interpreteren in het licht van het leergezag van de universele kerk en moet uitvoeren in trouw aan het heersende canonieke recht.

Ik vertrouw erop dat de bisschoppen van Latijns Amerika, in hun pastorale zorg, alle particuliere kerken van het continent zullen aansporen tot een hernieuwd engagement voor de nieuwe evangelisatie, de bevordering van de menselijke waardigheid en de christelijke cultuur.

Moge vandaag Jezus Christus, onze Heer, Verkondiger en Verlosser, zoals gisteren en voor altijd, het centrum van het kerkelijk leven zijn. Moge Moge de heilige Maagd, die haar goddelijke zoon altijd ter zijde stond, de herders en de gelovigen begeleiden op hun pelgrimstocht naar de Heer.

Vaticaan, 10 november 1992, op het feest van Leo de Grote, paus en kerkleraar.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: AAN DE DIOCESANE BISSCHOPPEN VAN LATIJNS AMERIKA
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test