• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door voortdurende contacten met de Bisschoppenconferenties en de Bisschoppen bij diverse ontmoetingen, en vooral tijdens hun 'ad limina'-bezoeken, heeft de Pauselijke Raad voor het Gezin de pastorale bezorgdheid over voorbereiding en de viering van het sacrament van het Huwelijk en het leven dat erop volgt, nauwkeurig gevolgd. De Raad is herhaaldelijk gevraagd een instrument aan te bieden voor de voorbereiding van christelijke verloofden, en het onderhavige document is dit instrument. De Raad heeft ook gebruik gemaakt van bijdragen van vele apostolische bewegingen, groepen en verenigingen die werken in de gezinspastoraal, en die hun steun, advies en ervaring aangeboden hebben voor de voorbereiding van deze handleiding.

De huwelijksvoorbereiding vormt een providentiële en gunstige periode voor hen die zich oriënteren op dit christelijke Sacrament, en een Kairós, d.w.z. een periode waarin God de verloofden aanspreekt en hen helpt de roeping tot huwelijk en gezinsleven te onderscheiden. De verlovingsperiode staat in de context van een rijk evangelisatieproces. Sterker nog, vragen die het gezin betreffen komen samen in het leven van de verloofden, de toekomstige echtgenoten. Daarom worden zij uitgenodigd de betekenis te begrijpen van de verantwoordelijke en rijpe liefde van de gemeenschap van leven en liefde die hun gezin zal zijn, een echte huiskerk die de hele Kerk zal verrijken. Het belang van deze voorbereiding vraagt om een evangelisatieproces dat het geloof zowel rijper maakt als verdiept. Als het geloof zwak is of bijna geheel afwezig Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 68, moet het opnieuw levendig gemaakt worden. Een degelijke, geduldige instructie die het vuur van een levend geloof doet opvlammen en het voedt, kan niet achterwege gelaten worden. Vooral waar de omgeving heidens geworden is, zal het bijzonder raadzaam zijn een 'reis van geloof, die lijkt op het catechumenaat' aan te bieden H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66, en de fundamentele christelijke waarden voor te stellen die de personen die een Huwelijk sluiten kan helpen de rijpheid van het geloof te verkrijgen of te versterken. Het zou wenselijk zijn als het gunstige moment van huwelijksvoorbereiding, als teken van hoop, omgezet zou kunnen worden in een nieuwe evangelisatie voor de toekomstige gezinnen.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test