• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beleefd in de traditie van de Kerk en verdiept door het leergezag, onderstreept het Woord van God dat het Huwelijk voor christelijke paren een antwoord inhoud op een roeping van God en de aanvaarding van de zending teken te zijn van Gods liefde voor alle leden van de menselijke familie, door deel te hebben aan het blijvende verbond van Christus met de Kerk. Daarom worden de echtgenoten medewerkers van de Schepper en Verlosser in de gave van liefde en leven. Daarom kan christelijke huwelijksvoorbereiding omschreven worden als een geloofstocht die niet eindigt met de viering van het Huwelijk, maar doorgaat in het gezinseven. Daarom houdt ons perspectief niet op bij het Huwelijk als een handeling, op het moment van zijn viering, maar gaat het verder. Dit is de reden dat de voorbereiding ook een 'bevoorrechte gelegenheid voor de verloofden' is om 'het geloof dat zij ontvangen hebben bij Doopsel en dat wordt gevoed door hun christelijke opvoeding, te herontdekken en te verdiepen. Op deze wijze herkennen zij de roeping in de huwelijksstaat te leven in navolging van Christus en ten dienste van het rijk van God, en zullen zij deze roeping in vrijheid aanvaarden' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 51. De Bisschoppen zijn zich bewust van de dringende noodzaak om specifieke vormingsprogramma's op te stellen en aan te bieden, om een geleidelijk en voortdurend proces van christelijke vorming te ontwikkelen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Huwelijk, Ordo celebrandi Matrimonium (19 mrt 1969), 15.

Het zal zelfs nuttig zijn weer in herinnering te brengen dat echte voorbereiding gericht is op een bewuste en vrije viering van het Sacrament van het Huwelijk. Maar deze viering is bron en uitdrukking van meer bindende en permanente implicaties.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test