• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
HOOFDSTUK 1  -  Een historisch kerkelijk gebeuren

HOOFDSTUK 1 - Een historisch kerkelijk gebeuren

“Deze Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode is een providentieel gebeuren waarvoor wij lof en dank moeten brengen aan de almachtige en barmhartige Vader door zijn Zoon in de Geest”. Bisschoppensynodes, Rapport voorafgaand aan de besprekingen, Relation ante Disceptationem (11 apr 1994), 1
Met deze woorden hebben de synodevaders bij hun eerste algemene zitting plechtig de bespreking geopend van het thema van de synode. Daaraan voorafgaand had ik dezelfde overtuiging uitgesproken toen ik zei: “De speciale vergadering is een kerkelijk gebeuren van fundamenteel belang voor Afrika, een kairos, een genademoment, waarop God zijn heil zichtbaar maakt. De gehele kerk wordt uitgenodigd om deze genadetijd ten diepste te beleven, de Blijde Boodschap te aanvaarden en te verspreiden. Wat ter voorbereiding op de synode gedaan wordt, zal niet alleen gunstig effect hebben op de viering van de synode zelf maar zal nu al zijn weerslag hebben op de plaatselijke kerken die in Afrika hun tocht door de tijd vervolgen: ”hun geloof en getuigenis worden versterkt en ze groeien naar steeds grotere volwassenheid.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Luanda, Tot de derde bijeenkomst van de Raad van het Secretariaat van de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode (9 juni 1992), 5

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test