• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is Liefde. Vgl. 1 Joh. 4, 8 “De gemeenschap tussen God en de mensen vindt haar definitieve voltooiing in Jezus Christus, de bruidegom die bemint en zich als Verlosser schenkt aan de mensheid, die Hij met zich verenigt als zijn lichaam. Hij openbaart het oorspronkelijk wezen van het huwelijk, de werkelijkheid van het ‘begin’, en Hij stelt de mens in staat het ware wezen volledig te realiseren, door hem te bevrijden van de hardheid van zijn gemoed. Deze openbaring bereikt haar definitieve volheid in de liefdesgave die het Woord Gods aan de mensheid schenkt door de menselijke natuur aan te nemen, en in het offer van zichzelf dat Jezus Christus brengt op het kruis voor zijn bruid, de kerk. In dit offer openbaart zich geheel en al de bedoeling die God gelegd heeft in het mens-zijn van man en vrouw, vanaf hun schepping; het huwelijk van de gedoopten wordt zo tot het werkelijke symbool van het nieuwe en eeuwige verbond, dat bekrachtigd is in het bloed van Christus.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

De wederzijdse liefde van de gedoopte echtgenoten is een beeld van de liefde van Christus en de kerk. Als teken van deze liefde van Christus is het huwelijk een sacrament van het Nieuw Verbond: “De echtgenoten roepen voor de kerk voortdurend op wat op het kruis is gebeurd; ze zijn voor elkaar en voor de kinderen getuigen van het heil waaraan het sacrament hen deelachtig maakt. Van dit heilsgebeuren is het huwelijk, zoals ieder sacrament, gedachtenis, tegenwoordigstelling en profetie.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

Het is dus een levensstaat, een weg van christelijke heiligheid, een roeping die zal leiden naar de heerlijke opstanding en naar het Rijk “waar geen sprake meer is van huwen of ten huwelijk gegeven worden” (Mt. 22, 30). Daarom veronderstelt het huwelijk een onverbrekelijke liefde: dankzij deze hechtheid kan het effectief bijdragen tot de volle verwerkelijking van de door het doopsel geschonken roeping van de echtgenoten.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test