• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bijna unaniem hebben de bisschoppenconferenties van Afrika in hun reacties op de Lineamenta met nadruk gewezen op de grote kwesties met betrekking tot het christelijk huwelijk en het gezinsleven. Vgl. Bisschoppensynodes, Instrumentum Laboris voor de Speciale Bisschoppensynode voor Afrika (1 jan 1993), 68 Vgl. Bisschoppensynodes, Rapport voorafgaand aan de besprekingen, Relation ante Disceptationem (11 apr 1994), 17 Vgl. Bisschoppensynodes, Speciale Vergadering van de Bisschoppensynode over Afrika, Relatio post disceptionem (22 apr 1994), 6.9.21 Hierbij gaat het erom dat “de toekomst van de wereld en van de kerk loopt via het gezin”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 75

Een andere fundamentele taak waarop de speciale vergadering met klem heeft gewezen, betreft de priesterroepingen en de roepingen tot het godgewijde leven. Ze moeten zorgvuldig worden getoetst; met de vorming moeten mensen worden belast die in staat zijn de roepingen te begeleiden; er moet worden toegezien op de kwaliteit van de gegeven vorming. Van de aan deze kwesties bestede zorg hangt af of men een rijke oogst van Afrikaanse missieroepingen mag verhopen die nodig zijn om het evangelie te verkondigen in alle streken van Afrika en zelfs daarbuiten.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test