• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kerk in Afrika deelt met de universele kerk in de “sublieme opdracht om, allereerst in zichzelf, de eenheid van het menselijk geslacht tot stand te brengen over alle etnische, culturele, nationale, sociale en andere tegenstellingen heen; daarmee juist moet beduid worden dat die tegenstellingen achterhaald zijn omdat ze door het kruis van Christus zijn opgeheven”. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", De Kerk en het rascisme: naar een meer broederlijke samenleving (3 nov 1988), 22 Door te beantwoorden aan haar roeping, die is: in de wereld het door God gered en met Hem verzoend volk te zijn, draagt de kerk bij aan het streven naar een broederlijker samenleven van alle volkeren, aangezien zij alle onderscheid in ras en nationaliteit overstijgt.

Op grond van deze heel eigen roeping van de kerk die haar goddelijke Stichter haar heeft geschonken vraag ik met aandrang aan de katholieke gemeenschap in Afrika dat zij voor de gehele mensheid een waarachtig getuigenis geeft van de christelijke universaliteit die wortelt in het vaderschap van God. “In God geschapen, hebben alle mensen dezelfde oorsprong. Ze zijn in de loop van de geschiedenis verspreid geraakt en onderling zijn ze steeds meer van elkaar gaan verschillen, maar toch zijn zij bestemd een enkele familie te vormen volgens het plan dat God ‘in den beginne’ heeft vastgesteld.” Pauselijke Raad "Justitia et Pax", De Kerk en het rascisme: naar een meer broederlijke samenleving (3 nov 1988), 20 De kerk in Afrika is geroepen om uit liefde naar iedere mens uit te gaan krachtens de geloofszekerheid dat “door zijn menswording de Zoon van God zich in zekere zin met iedere mens verenigd heeft”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22

Met name dient Afrika haar eigen bijdrage te leveren aan de oecumenische beweging, waarvan ik onlangs in de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ut Unum Sint
Over de inzet voor de oecumene
(25 mei 1995)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de inzet voor de oecumene, Ut Unum Sint (25 mei 1995), 77-79 opnieuw het belang heb onderstreept, nu het derde millennium naderbij komt. Afrika kan ook een belangrijke rol spelen in de dialoog tussen de godsdiensten, met name door de betrekkingen met de moslims aan te halen en door een respectvolle houding jegens de eigen waarden van de Afrikaanse traditionele religie te bevorderen.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test