• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De tijd door het jaar begint op de maandag die volgt op de zondag na 6 januari en duurt tot en met de dinsdag vóór de Veertigdagentijd ; hij begint opnieuw op maandag na Pinksteren en eindigt op de vooravond van de eerste zondag van Advent.

De Orde lectionum bevat Iezingen voor 34 zondagen en de daarop volgende weken. Soms zijn er echter slechts 33 weken door het jaar. Bovendien zijn er enige zondagen die óf tot een andere tijd behoren (de zondag waarop het feest van de Doop van de Heer wordt gevierd en Pinksterzondag) óf die door een samenvallend hoogfeest worden verhinderd (b.v. door dat van de H. Drie-eenheid, Christus Koning van het heelal). 

Voor een goede regeling van de lezingen in de tijd door het jaar moet men op het volgende letten :

  1. De zondag waarop het feest van de Doop van de Heer wordt gevierd neemt de plaats in van de eerste zondag door het jaar ; daarom beginnen de lezingen van de eerste week op de maandag die volgt op de zondag na 6 januari. Als het feest van de Doop van de Heer wordt gevierd op maandag na de zondag waarop de Openbaring des Heren is gevierd, beginnen de lezingen van de eerste week op dinsdag.
  2. De zondag die volgt op het feest van de Doop van de Heer is de tweede door het jaar. De volgende zondagen worden doorgeteld tot en met de zondag die voorafgaat aan het begin van de veertigdagentijd. De lezingen van de week waarin Aswoensdag valt worden na de dinsdag onderbroken.
  3. Wanneer de lezingen van de tijd door het jaar na Pinksteren worden hernomen, geldt de volgende regeling:
    • - als er 34 zondagen door het jaar zijn, wordt die week genomen, welke onmiddellijk volgt op de week waarvan de lezingen het laatst zijn gebruikt vóór de Veertigdagentijd. Zo b.v. als er zes weken vóór de Veertigdagentijd zijn geweest, begint op maandag na Pinksteren de zevende week. Het hoogfeest van de H. Drie-eenheid neemt de plaats in van de zondag "door het jaar".
    • - als er 33 zondagen door het jaar zijn, wordt de eerste week die na Pinksteren zou moeten worden genomen overgeslagen, opdat op het einde van het jaar de eschatologische teksten gehandhaafd blijven die tot de laatste twee weken behoren. Als er b.v. vijf weken vóór de Veertigdagentijd zijn geweest, wordt de zesde week overgeslagen en begint op maandag na Pinksteren de zevende week.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test