• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De beginwoorden zijn vooreerst de gewone inleidende woorden : "In die tijd", "In die dagen", "Broeders en zusters", "Dierbaren" ("Vrienden"), "Dit zegt de Heer", welke evenwel worden weggelaten waar er in de tekst zelf voldoende aanduiding is van tijd of personen, of waar vanwege de aard van de tekst dergelijke woorden niet wenselijk zijn. Naar gelang van de verschillende volkstalen kunnen dergelijke formules gewijzigd of weggelaten worden krachtens bepaling van de bevoegde instanties.Na deze woorden volgt het eigenlijke begin van de lezing, waarbij enige woorden weggelaten of toegevoegd worden voor het goed begrip van een tekst die losgemaakt is uit zijn context. Evenzo worden er de vereiste aanwijzingen gegeven waar een tekst bestaat uit niet opeenvolgende verzen, als er hierom wijzigingen moeten worden aangebracht.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test