• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
a) Het Paastriduum

In de avondmis op Witte Donderdag werpt de herdenking van de maaltijd vóór de uittocht uit Egypte een bijzonder licht op het voorbeeld van Christus die de voeten van zijn leerlingen wast en op de woorden van Paulus over de instelling van het christelijk Pasen in de Eucharistie.

De liturgische viering op Goede Vrijdag bereikt haar hoogtepunt in het verhaal van Johannes over het lijden van Hem, die, in het boek Jesaja aangekondigd als de Dienaar van de Heer, de ene ware priester geworden is door zichzelf aan de Vader aan te bieden.

In de Paaswake, die in de Paasnacht wordt gehouden, worden zeven lezingen uit het Oude Testament aangegeven die de herinnering oproepen aan Gods wonderdaden in de heilsgeschiedenis, en twee uit het Nieuwe, namelijk de boodschap van de verrijzenis volgens de drie synoptische Evangelies en de apostellezing over de christelijke doop als sacrament van Christus' verrijzenis. De Evangelielezing in de dagmis van Pasen is de tekst van Johannes over het vinden van het lege graf. Evenwel kunnen naar keuze ook de Evangelieteksten van de Paasnacht worden gelezen of, waar er een avondmis is, het verhaal van Lucas over de verschijning aan de Emmaüsgangers. De eerste lezing wordt genomen uit de Handelingen van de Apostelen die in de Paastijd in de plaats komt van de lezing uit het Oude Testament. De apostellezing heeft betrekking op de beleving van het Paasmysterie in de Kerk. 

b) Op zondagen

Tot op de derde zondag van Pasen verhalen de Evangelielezingen de verschijningen van de verrezen Christus. De lezingen over de Goede Herder zijn geplaatst op de vierde zondag van Pasen. Op de vijfde, zesde en zevende zondag van Pasen worden gedeelten uit de afscheidsrede en uit het gebed van de Heer na het laatste avondmaal gelezen.

De eerste lezing wordt genomen uit de Handelingen van de apostelen in een cyclus van drie jaar, op parallelle en voortgezette wijze: zo worden jaarlijks bepaalde gegevens verhaald over het leven, het getuigenis en de voortgang van de jonge kerk.

Als apostellezing wordt in het A-jaar de eerste brief van Petrus gelezen, in het B-jaar de eerste brief van Johannes, en in het C-jaar de Apokalyps: deze teksten passen uitstekend bij de geest van blij geloof en vaste hoop, die aan deze tijd eigen is.

c) Op weekdagen

De eerste lezing wordt, zoals op de zondagen, genomen uit de Handelingen van de Apostelen en is een quasi-doorlopende lezing. Als Evangelie worden onder het Paasoctaaf de verhalen van de verschijningen van de Heer gelezen. Daarna is er een quasi-doorlopende lezing uit het Evangelie van Johannes, waaruit nu eerder teksten met een Paaskarakter worden genomen ter aanvulling van de lezing in de voorafgaande Veertigdagentijd. In deze Paaslezing nemen de afscheidsrede en het gebed van de Heer na het laatste avondmaal een grote plaats in. 

d) Op de hoogfeesten van Hemelvaart en Pinksteren

Het hoogfeest van Hemelvaart behoudt als eerste lezing het verhaal van de gebeurtenis volgens de Handelingen van de Apostelen. Deze tekst wordt aangevuld door de apostellezingen over de verheffing van Christus aan de rechterhand van de Vader. Als Evangelielezing biedt elke cyclus een eigen tekst overeenkomstig de verschillende evangelisten.

In de Eucharistie op de vooravond van Pinksteren worden vier teksten uit het Oude Testament aangegeven, waaruit men er één kan kiezen: zij belichten de veelzijdige betekenis van dit hoogfeest. De apostellezing toont de actuele werking van de Geest in de Kerk. Vervolgens herinnert de Evangelielezing aan de belofte over de Geest, door Christus vóór zijn verheerlijking gedaan. Voor de Dagmis wordt als eerste lezing het gebruikelijke verhaal van het grote Pinkstergebeuren genomen; de teksten van de Apostel laten de vruchten van de werkzaamheid van de Geest in het leven van de Kerk zien. De Evangelielezing roept de herinnering op aan de mededeling van de Geest door Jezus aan zijn leerlingen op de avond van Pasen; de andere teksten - naar keuze handelen over de invloed van de Geest op de leerlingen en op de Kerk.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test