• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
a) Op zondagen

De Evangelielezingen zijn als volgt :

Op de eerste en tweede zondag de verhalen over de bekoring en de Gedaanteverandering van de Heer, die volgens de drie synoptici worden gelezen. Op de drie volgende zondagen zijn weer ingevoerd voor het A-jaar: de Evangeliën over de Samaritaanse vrouw, de blindgeborene en de opwekking van Lazarus; deze Evangeliën, die van het grootste belang zijn in verband met de christelijke inwijding, kunnen ook in het B- en C-jaar worden gebruikt, vooral daar waar doopleerlingen zijn.

Evenwel worden er voor het B- en C-jaar ook andere teksten gegeven, namelijk in het B-jaar teksten van Johannes over de komende verheerlijking van Christus door kruisdood en verrijzenis; in het C-jaar teksten van Lucas over bekering. Op Palm- of Passiezondag zijn voor de processie uit de drie synoptische Evangeliën teksten gekozen die betrekking hebben op de plechtige intocht van de Heer in Jeruzalem ; in de mis wordt echter het Passieverhaal gelezen.

De lezingen uit het Oude Testament hebben betrekking op de heilsgeschiedenis, die één van de onderwerpen van de catechese van de Veertigdagentijd is. Elk jaar is er een reeks teksten betreffende de voornaamste onderdelen van deze geschiedenis vanaf het begin tot aan de belofte van het Nieuwe Verbond. De apostellezingen zijn zó gekozen dat zij corresponderen aan de lezingen uit het Evangelie en uit het Oude Testament en er zoveel mogelijk een sterkere onderlinge band is.

b) Op weekdagen

De lezingen uit het Evangelie en het Oude Testament zijn zó gekozen dat zij onderling corresponderen; zij behandelen verschillende onderwerpen, eigen aan de catechese van de veertigdagentijd en afgestemd op de geestelijke zin van deze tijd. Vanaf maandag van de vierde week wordt een quasi-doorlopende lezing geboden uit Johannes, bestaande uit teksten van dit Evangelie die nog beter passen bij de kenmerken van de Veertigdagentijd. Daar de lezingen over de Samaritaanse vrouw, de blindgeborene en de opwekking van Lazarus thans op de zondagen voorkomen, maar alleen in het A-jaar (en in de andere jaren slechts als keuze-lezingen), is er voor gezorgd dat zij ook op weekdagen hernomen kunnen worden: daarom zijn aan het begin van de derde, vierde en vijfde week "Misformulieren naar keuze" met deze teksten ingelast, die in plaats van de lezingen van de dag op elke weekdag van de corresponderende week kunnen gebruikt worden.

Op de eerste dagen van de Goede Week hebben de lezingen betrekking op het mysterie van Christus' lijden. De lezingen van de Chrismamis belichten Christus' messiaanse zending en de voortzetting hiervan in de kerk door middel van de Sacramenten.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test