• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
a) Op hoogfeesten, feesten en zondagen

Voor de vooravond en de drie missen van Kerstmis zijn zowel de profetische als de andere lezingen gekozen uit de Romeinse traditie.

Op de zondag onder het octaaf van Kerstmis, feest van de heilige Familie, heeft het Evangelie betrekking op Jezus' kindsheid, de overige lezingen gaan over de deugden van het gezinsleven.

Op de octaafzondag van Kerstmis, hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God, gaan de lezingen zowel over de maagd en Moeder van God, als over de naamgeving van Jezus.

Op de tweede zondag van de Menswording. Op de Openbaring des Heren bewaren de lezing uit het Oude Testament en het Evangelie de Romeinse traditie ; voor de apostellezing is een tekst gekozen over de roeping van de heidenvolken tot het heil.

Op het feest van de Doop van de Heer zijn teksten gekozen over dit mysterie. 

b) Op weekdagen

Vanaf 29 december is er een doorlopende lezing van de gehele eerste brief van Johannes, reeds begonnen op 27 december, feest van de heilige Johannes en op de volgende dag, feest van de Onnozele Kinderen.

De Evangelies hebben betrekking op de openbaring van de Heer. Gelezen worden namelijk de gebeurtenissen van Jezus' kindsheid uit het Evangelie van Lucas (29 en 30 december), het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes (31 dec. - 5 jan.) en de voornaamste openbaringen van de Heer uit de vier Evangeliën (7 - 12 jan.). 

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test