• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de voorbede of het gebed van de gelovigen bidt de gemeenschap in het licht van het Woord Gods, waarop het in zekere zin antwoordt, naar gewoonte voor de noden van de gehele kerk en van de plaatselijke gemeenschap, voor het heil van de wereld en voor hen die onder verschillende noden gebukt gaan, alsmede voor bepaalde groepen van mensen.

Onder leiding van de priester die voorgaat worden door de diaken of assistent of door enkele gelovigen op het juiste ogenblik korte en met verstandig gebruikte vrijheid opgestelde intenties aan de gemeenschap voorgelegd ; in deze beden "oefent het volk zijn priesterlijk ambt uit en bidt het voor alle mensen" Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 45, zodat het, na deze persoonlijke bijdrage tot de vruchten van de dienst van het Woord, gereder tot de eucharistische liturgie kan overgaan.

De voorbede wordt geleid door de priester vanaf zijn plaats, de intenties worden op de ambo uitgesproken. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 99

De vergaderde gemeenschap neemt staande deel aan dit gebed door een al dan niet gezongen gemeenschappelijke aanroeping na de vermelding van elke intentie of door een stil gebed. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 47

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test