• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De homilie, waarin de geloofsmysteries en de richtlijnen voor het christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar vanuit de gewijde tekst worden uiteengezet, is als onderdeel van de dienst van het Woord 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 52 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 54 meer dan eens, met name sinds de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, aanbevolen en zelfs in bepaalde gevallen voorgeschreven. Zij moet in de regel worden gehouden door degene die voorgaat Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 42 en heeft bij de viering van de Mis ten doel dat het verkondigde Woord Gods samen met de eigenlijke Eucharistieviering, een "verkondiging wordt van Gods wonderbare daden in de geschiedenis van het heil of in het mysterie van Christus". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35. par. 2

Op vastgestelde dagen, n.l. op zondagen en verplichte feestdagen moet er in alle Eucharistievieringen waarbij gelovigen tegenwoordig zijn een homilie worden gehouden, ook in Eucharistievieringen op de vooravond Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 42 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 28 Eveneens moet in Eucharistievieringen met kinderen en met afzonderlijke groepen een homilie worden gehouden. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over HH. Missen in bijzondere bijeenkomsten, Actio Pastoralis (15 mei 1969), 6. g. 

De homilie wordt ten zeerste aanbevolen op de weekdagen van de Advent, de Veertigdagentijd en de Paastijd met het oog op de gelovigen die regelmatig aan de Eucharistieviering deelnemen, alsmede op andere feestdagen en bij gelegenheden waarop, het volk in grote getale naar de kerk komt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 42.338 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Huwelijk, Ordo celebrandi Matrimonium (19 mrt 1969), 22.42.57 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor de uitvaartliturgie, Ordo Exsequiarum (15 aug 1969), 41.64

De homilie wordt gehouden door de priester die bij de Eucharistieviering voorgaat, en wel staande voor zijn zitplaats ofwel zittend, of vanaf de ambo. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 97

Eventuele korte mededelingen aan het volk dienen volstrekt gescheiden te zijn van de homilie; deze moeten plaats hebben als het gebed na de Communie ten einde is. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 139

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test