• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Woord Gods en het mysterie van de Eucharistie worden door de kerk met dezelfde eerbied, zij het niet met dezelfde uiterlijke normen, geëerd. Dat heeft zij gewild en voorgeschreven voor alle tijden en plaatsen. Want krachtens het voorbeeld van haar Stichter heeft zij nooit opgehouden zijn Paasmysterie te vieren door samen te komen om "in alle Schriften te lezen wat op Hem betrekking heeft" (Lc. 24, 27) en het heilswerk door de gedachtenis viering van de Heer en door de sacramenten ten uitvoer te brengen. De prediking van het Woord is immers "vereist voor de bediening van de sacramenten, omdat zij sacramenten van het geloof zijn en omdat het geloof ontstaat en gevoed wordt door het Woord" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 4

De Kerk, die aan beide tafels geestelijk wordt gevoed Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 51 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 18 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 6 Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 8 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 28, wordt aan de ene meer onderricht, aan de andere meer geheiligd. In het Woord Gods wordt het goddelijk verbond aangekondigd, in de Eucharistie wordt het nieuwe, altijddurende verbond vernieuwd. In het ene wordt de heilsgeschiedenis door de klank van woorden opgeroepen, in het andere wordt deze geschiedenis in de sacramentele tekens van de liturgie getoond.

Daarom moet men steeds voor ogen houden dat het Woord Gods, dat door de kerk wordt gelezen en verkondigd in haar liturgie, ons leidt naar het offer van het verbond en de maaltijd van de genade, d.w.z. naar de Eucharistie als zijn eigen doel. De viering van de mis, waarin zowel het Woord wordt aanhoord als de Eucharistie wordt opgedragen en genuttigd, vormt derhalve één enkele daad van eredienst 24 : daarin wordt aan God het offer van lof gebracht en aan de mens de volheid van de verlossing geschonken.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test