• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over het belang van het Woord Gods alsmede over het vernieuwde gebruik van de heilige Schrift in welke liturgische viering ook is reeds het nodige op duidelijke wijze gezegd, zowel door het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7.24.33.35.48.51.52.56 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 1.21.25.26 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 6 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 18 als door het pauselijk leergezag Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd, Ministeria quaedam (15 aug 1972), 5 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 12 en in verschillende documenten die na dit Concilie door de dicasteria van de heilige Stoel zijn uitgevaardigd. Bovendien zijn enige zeer belangrijke beginselen al in de inleiding van de Congregatie voor de Riten
Ordo Lectionum Missae - editio typica (25 mei 1969)
van 1969 vooropgesteld en in het kort toegelicht.

Aangezien, bij gelegenheid van deze nieuwe uitgave van de Ordo Lectionum Missae van verschillende kanten gevraagd is om nader in te gaan op deze beginselen, is deze nieuwe Inleiding samengesteld, die breder van opzet en daardoor beter aan haar doel beantwoordt. Hierin wordt eerst in het algemeen gesproken over de verhouding tussen het Woord Gods en de liturgische handeling Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35.56 Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 28.47 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 10.11.12; vervolgens wordt er meer in het bijzonder over het Woord Gods in de viering van de Eucharistie gesproken, en tenslotte wordt de structuur van de Ordo Lectionum, zoals deze is vastgesteld, uiteengezet.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test