• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangezien de responsoriale psalm, die ook graduale wordt genoemd, een "wezenlijk onderdeel vormt van de dienst van het Woord" Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 36, is hij ongetwijfeld van groot liturgisch en pastoraal belang. Daarom moet men de gelovigen voortdurend leren hoe zij het Woord Gods dat in de psalmen spreekt kunnen vernemen en deze psalmen kunnen maken tot gebed van de Kerk. Dit zal ongetwijfeld "gemakkelijker gebeuren als een dieper inzicht in de psalmen, overeenkomstig de zin waarin zij in de liturgie worden gebruikt, sterker bij de geestelijkheid wordt bevorderd en door een geschikte catechese gemeengoed wordt van de gelovigen" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24.90 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 39  Daarbij kan men enigermate worden geholpen door de korte aanwijzingen die het motief van de keuze en de samenhang van psalm en refrein met de lezingen aangeven. 

De responsoriale psalm worde in de regel gezongen. Voor de zang van de psalm na de eerste lezinq zijn er twee wijzen te vermelden : de responsoriale en de directe. Bij de responsoriale wijze, die zoveel mogelijk de voorkeur verdient, zingt de psalmist of de voorzanger van de psalm de verzen van de psalm, terwijl de hele gemeenschap deelneemt door middel van een refrein. Bij de directe wijze wordt de psalm gezongen zonder inlassing van een refrein door de gemeenschap, hetzij door de psalmist of de voorzanger van de psalm alleen, terwijl de gemeenschap slechts luistert, hetzij door allen tezamen. 

De zang van de psalm of zelfs alleen het refrein draagt veel bij tot het verstaan van de geestelijke zin van de psalm en bevordert de overweging ervan. In iedere cultuur moet men gebruik maken van al datgene wat de gemeenschapszang kan bevorderen, en vooral van de mogelijkheden die hiervoor voorzien zijn in de Ordo lectionum Missae inzake de refreinen van de verschillende liturgische tijden. 

Indien de psalm na de lezing niet wordt gezongen, moet deze worden voorgedragen op de wijze die het meest geschikt is voor de overweging van het Woord Gods Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 18.39

De responsoriale psalm wordt door de psalmist of de voorzanger gezongen of voorgedragen op de ambo. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 272 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 309 Alinea 32-34

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test